Definitieve uitslag verkiezingen Tweede Kamer 2023

Op 22 november 2023 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Bekijk hieronder de definitieve uitslag van deze verkiezing. Het opkomstpercentage in Rheden is 79,71%.

Let op! In verband met een melding over de uitslag zal het Gemeentelijke Stembureau een nieuwe openbare zitting houden op: woensdag 29 november 2023 om 14.00 uur op het gemeentelijk servicecentrum (De Overtuin 6 Velp). 

Hieronder vind u de uitslagen (per partij) en het opkomstpercentage van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 22 november 2023.

 
Partij Aantal stemmen Percentage
VVD 4024 14,53
D66 2058 7,43
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 5613 20,26
PVV (Partij voor de Vrijheid) 5968 21,54
CDA 967 3,49
SP (Socialistische Partij) 1055 3,81
Forum voor Democratie 586 2,12
Partij voor de Dieren 872 3,15
ChristenUnie 454 1,64
Volt 479 1,73
JA21 159 0,57
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 116 0,42
DENK 368 1,33
50PLUS 134 0,48
BBB 954 3,44
BIJ1 71 0,26
Piratenpartij - De Groenen 26 0,09
BVNL / Groep Van Haga 138 0,50
Nieuw Sociaal Contract 3573 12,90
Splinter 32 0,12
LP (Libertaire Partij) 10 0,04
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 22 0,08
Samen voor Nederland 12 0,04
Nederland met een PLAN 10 0,04

 

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 27701 (100%)
Aantal blanco stemmen 35
Aantal geldige stemmen 27736
Aantal ongeldige stemmen 55
Aantal kiezers 27791
Aantal kiesgerechtigden 34864
Opkomstpercentage 79,71 %


Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau, bij de telling of bij het vaststellen van de uitslag? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dit kunt u doen bij het centraal stembureau.

Procesverbalen

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processenverbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.