Omgevingsvergunning

De vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning

Hierdoor kunt u vergunningen voor meerdere activiteiten (overzicht) in 1 keer aanvragen. Dat is handig, maar niet verplicht. U mag voor alle onderdelen een aparte vergunning aanvragen. Nadeel kan zijn dat u de ene vergunning wel en de andere niet krijgt. Vergunningen in 1 keer aanvragen bespaart dus tijd, geld en soms ook teleurstellingen.

Omgevingsvergunning aanvragen of melding doen

Een omgevingsvergunning aanvraag of een melding doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Na de aanvraag toetsen wij uw plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandseisen, bouwbesluit en bouwverordening.

Kosten

Een voortoets laten doen, een melding indienen of informatie vragen is gratis. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning brengen wij wel kosten (zogenaamde leges) in rekening. Deze leges staan in titel 2, hoofdstuk 3 van de legesverordening.

Afhandeling en procedure

De doorlooptijd voor een aanvraag is 8 tot 26 weken, afhankelijk van uw project. Na de aanvraag krijgt u van ons bericht over de procedure en welke organisatie uw aanvraag in behandeling neemt.

Vergunningscheck

Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO) kijkt u snel of u een vergunning nodig heeft. Voor sommige bouwwerken is geen vergunning nodig, maar moet u wél voldoen aan het Bouwbesluit. Door regels in het bestemmingsplan is het mogelijk dat u toch een vergunning nodig heeft.

Voortoets aanvragen of een afspraak maken

Blijkt uit de check dat u een vergunning nodig heeft. Of komt u er niet uit. Dan kunt u een gratis voortoets (online formulier) laten doen. Wij doen ons best om zo snel mogelijk onderstaande vragen te beantwoorden.

U weet dan meteen of uw plan kans van slagen heeft.

Afspraak maken

Wilt u iemand spreken, dan moet u een afspraak maken via (026) 49 76 911. Wij werken op afspraak van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur.

Publicatie en bezwaar: bekendmakingen

Alle aanvragen en besluiten van omgevingsvergunningen worden officieel gepubliceerd, dit heet een bekendmaking. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na een besluit bezwaar maken. Het is verstandig als aanvrager hier rekening mee te houden en de bezwaartermijn af te wachten voor de start van uw werkzaamheden.

Het inzien van (bouwstukken van) een lopende vergunningaanvraag is gratis. Kijk bij Bouwtekening inzien voor meer informatie.

Toezicht en handhaving

Wij houden toezicht op bouwactiviteiten. Als u afwijkt van de verleende omgevingsvergunning zijn wij bevoegd de bouw of sloopactiviteiten stil te leggen.

Plaatsen van grote voorwerpen openbare grond

Bij (grote) bouwprojecten is het soms nodig een steiger, container of hijskraan te plaatsen. Daarvoor heeft u een objectvergunning (PDF, 147 kB) nodig die u tenminste 14 dagen voor plaatsing moet aanvragen.