De Rhedense Klimaataanpak

Wij werken net als alle andere gemeentes in Nederland, aan de opgave op het gebied van de opwek van duurzame energie. In de afgelopen jaren zijn de (internationale) klimaatdoelen flink aangescherpt. En ook is afgesproken dat er in de toekomst geen gas meer gebruikt wordt. Wij hebben als doel om in 2040 een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente te zijn. Alle energie die nodig is voor wonen, werken, industrie, vervoer en recreëren wekken we duurzaam op binnen onze gemeentegrenzen. En als dat niet kan, zorgen we er voor er voor dat er gecompenseerd wordt of dat energie wordt opgeslagen. 

Onze doelen in het kort

  • Energie besparen; elk jaar besparen we 1,5% op het totale energieverbruik.
  • Bewustwording; inwoners en ondernemers zijn zich bewust van hun aandeel in de klimaatopgave en handelen ernaar. 
  • Duurzame energie opwek: in 2023 wekken we 16% van al onze energie duurzaam op. 
  • Klimaatadaptatie: oftewel, ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en het beperken of voorkomen van wateroverlast, verdroging en hittestress.

Besluiten van de gemeenteraad

Om in onze gemeente aan de slag te kunnen gaan om de doelen te behalen, moesten er besluiten genomen worden. Allereerst werd het beleidskader Beleidskader voor de klimaataanpak in Rheden 2019-2022 'Aan de slag voor een duurzaam klimaat' (PDF, 876 kB) vastgesteld in 2019. Dit kader geeft richting en focus aan de stappen wij kunnen zetten.

Later volgende besluiten over de Regionale Energiestrategie (RES) en het beleidskader Energie en Landschap & het beleidskader Samen Energie Opwekken.

Informatie, inspiratie en ideeën

De klimaat- en duurzaamheidsopgave is groot. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om de doelen te behalen. Juist onze ondernemers en inwoners kunnen het verschil maken door in actie te komen. Hoe groot of klein de bijdrage ook is. Op www.watisjouwrheden.nl is veel informatie te lezen, staan inspirerende verhalen en lees je ideeën over wat u als inwoner of ondernemer kunt bijdragen. 

Buurtinitiatieven

Wilt u weten wat er in uw wijk speelt of hoe u mee kunt doen? Dan dan contact op met het buurtinitiatief bij u in de buurt:

Vragen

Met vragen, suggesties en opmerkingen kunt u terecht bij het adviesteam Klimaat via duurzaamwonen@rheden.nl. Voor technische vragen, bijvoorbeeld wanneer uw CV-ketel aan vervanging toe is, maar ook advies over besparingsmogelijkheden in uw woning kunt u terecht bij het Regionaal Energieloket.