Slopen en asbest verwijderen

Voor het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is soms een melding of vergunning nodig.

Slopen

Wanneer u een bouwwerk (pand of woning) geheel of gedeeltelijk wilt slopen, kunt in de meeste gevallen volstaan met een sloopmelding. Een vergunning is wel verplicht als:

Asbest verwijderen

Asbest mag in geen enkel geval bij het restafval in uw container!

Als u als particulier asbest wilt verwijderen, meldt u dit vooraf bij ons via het Omgevingsloket Online (OLO). Wanneer het gaat om geschroefde asbesthoudende platen of andere losse asbesthoudende producten (zoals niet-gelijmde vloertegels of vloerbedekking, bloembakken et cetera) mag u deze alleen zelf verwijderen tot een maximum van 35 m2. Het materiaal mag hierbij niet worden beschadigd.
De melding is kostenloos en er is geen inventarisatierapport nodig. Voeg bij uw melding duidelijke foto’s van de wijze waarop het asbest is vastgemaakt. U mag pas starten met het verwijderen als uw melding is geaccepteerd. U ontvangt van ons bericht met daarbij een asbest-afgiftebewijs en asbest-stickers. Hiermee mag u het asbest gratis inleveren bij het afvalbrengstation.

Laat u asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf of voldoet u niet aan de bovenstaande regels? Dan moet u hier vooraf melding van maken. Gaat het om asbest in een monument, dan is er een omgevingsvergunning nodig. Bij deze melding of vergunningaanvraag dient u een inventarisatierapport in. U ontvangt van ons bericht als uw melding is geaccepteerd of als uw vergunning wordt afgegeven. Een lijst van bedrijven die een inventarisatierapport mogen opstellen en het asbest mogen verwijderen vindt u bij Stichting Certificatie Asbest.

Meer over asbest.

Subsidie verwijderen asbestdaken

Ook als particulier kunt u subsidie krijgen voor het verwijderen van een asbestdak. Lees meer over de subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Duurzaamheidslening

De Duurzaamheidslening is een lening tegen gunstige voorwaarden waarmee u onder andere de asbestsanering van uw dak kunt financieringen.