Slopen en asbest verwijderen

Voor het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is soms een melding of vergunning nodig.

Slopen

Wanneer u een bouwwerk (pand of woning) geheel of gedeeltelijk wilt slopen, kunt in de meeste gevallen volstaan met een sloopmelding. Een vergunning is wel verplicht als:

Asbest

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom gelden strenge regels voor het omgaan met asbest.

Lening voor verwijderen asbestdaken

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbestdaken. Op de asbestdakenkaart kunt u zien of een dak op een adres asbestverdacht is. Voor het verwijderen van een asbestdak kunt u een lening aanvragen.

Asbest zelf verwijderen

Asbest mag in geen enkel geval bij het restafval in uw container!

Als u als particulier asbest wilt verwijderen, meldt u dit vooraf bij ons via het Omgevingsloket .

Wanneer het gaat om geschroefde asbesthoudende platen of andere losse asbesthoudende producten (bijvoorbeeld niet-gelijmde vloertegels of vloerbedekking, bloembakken en dakleien) mag u deze alleen zelf verwijderen tot een maximum van 35 m2. Het materiaal mag hierbij niet worden beschadigd.
De melding is kosteloos en er is geen asbestinventarisatierapport nodig. Voeg bij uw melding duidelijke foto’s waarop te zien is hoe het asbest is vastgemaakt. U mag pas starten met het verwijderen als uw melding is geaccepteerd! U ontvangt van ons bericht met daarbij een asbest-afgiftebewijs en asbest-stickers. Hiermee kunt u het asbest gratis inleveren bij het afvalbrengstation.

Asbest laten verwijderen

Laat u asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf? Of voldoet u niet aan de regels om het zelf te kunnen verwijderen? Dan moet u hier vooraf melding van maken. Gaat het om asbest in een monument, dan is er een omgevingsvergunning nodig. Bij deze melding of vergunningaanvraag dient u een inventarisatierapport in. U ontvangt van ons bericht als uw melding is geaccepteerd of als uw vergunning wordt afgegeven. Een lijst van bedrijven die een inventarisatierapport mogen opstellen en het asbest mogen verwijderen vindt u bij Stichting Certificatie Asbest.