Verklaring positie Molukkers

Buiten Nederland

Als u als verzoeker van deze verklaring buiten Nederland woont, moet u het verzoek richten aan de burgemeester van de gemeente waar u voor het laatst gewoond heeft. Op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers zult u als Nederlander worden behandeld, maar u bent geen Nederlander of vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet. Dit betekent dat u zonder meer in Nederland mag verblijven en genaturaliseerd kan worden.

'Behandeld als Nederlander'

Als u als Nederlander wordt behandeld op basis van de Wet betreffende de positie van Molukkers moet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn aangetekend als: 'Behandeld als Nederlander'.

Aanvraag verklaring positie Molukkers

Het aanvragen van de verklaring positie Molukkers doet u bij de burgemeester van uw woonplaats. Verblijft u (tijdelijk) in het buitenland, dan vraagt u de verklaring aan bij de gemeente waar u het laatst woonde of verbleef. Weigert de gemeente de verklaring af te geven, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij het ministerie van Justitie.

Neem contact met ons op 

Contact met de gemeente Rheden