Werkzaamheden en omleidingen

Actuele informatie over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen in Rheden en omgeving vindt u overzichtelijk op Bereikbaar Gelderland.

ProRail Spoorwerkzaamheden

Op https://www.prorail.nl/spoorwerk ziet u welke werkzaamheden er de komende maand aan het spoor plaatsvinden. Woont u maximaal 300 meter van het spoor, dan kunt u zich inschrijven voor een e-mailservice. U ontvangt dan automatisch bericht wanneer er bij u in de buurt aan het spoor wordt gewerkt.

Werkzaamheden spoorwegovergang Groenestraat

Vanaf maandag 2 augustus tot en met vrijdag 17 september 2021 start aannemer VolkerRail, in opdracht van ProRail, met het werk in de Groenestraat. De overweg in de Groenestraat wordt voor al het verkeer (met uitzondering van voetgangers) afgesloten. De tijdelijke omleiding wordt met gele borden aangegeven. De perrons, de kaartautomaat en de fietsenstalling zijn tijdens de werkzaamheden wel door voetgangers te gebruiken. Bij het uitvoeren van het werk aan de overweg vanaf 10 tot en met 15 augustus is de overweg in deze periode ook afgesloten voor voetgangers en werkt de aannemer ook in de avond en mogelijk in de nacht door. Meer informatie vind je op de website van ProRail

Groot onderhoud A348

In 2021 en 2022 voert de Provincie groot onderhoud uit aan de A348 tussen knooppunt Velperbroek en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). Ze vervangen het asfalt en nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op de website van de Provincie is een actueel overzicht van alle werkzaamheden en omleidingsroutes te vinden.

Oranjeweg in de Zuidflank

De aannemer NTP is gestart met de werkzaamheden voor het project Dorpspark de Laak in Rheden. Naar verwachting zal het gehele project eind november worden afgerond. Gedurende het werk zal de verkeershinder zoveel mogelijk tot een minimum worden beperkt. In de periode van maandag 4 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021 vindt een afsluiting plaats van de kruising Oranjeweg – Laakweg – IJsselsingel. Tijdens deze afsluiting blijft een doorgang voor voetgangers en fietsers beschikbaar. Mogelijk wordt de afsluiting eerder gestart zodat de werkzaamheden meer aansluiten op de wegafsluitingen van de A348 (Provincie). Daarbij vindt wel afstemming plaats met de werkzaamheden rondom de spoorwegovergang Groenestraat.