Belastingen, WOZ

 • Digitale balie belastingen

  Vul het contactformulier in de digitale balie in voor vragen over belastingen.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  WOZ-waarde is de basis voor onroerende zaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld met als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Bent u op 1 januari van het jaar eigenaar van een woning of eigenaar/gebruiker van een niet-woning? Dan betaalt u over het hele jaar onroerendezaakbelasting (OZB).

 • Afvalstoffenheffing

  De hoogte van de afvalstoffenbelasting is afhankelijk van de grootte van uw grijze container (voor restafval).

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op het riool. Inkomsten worden gebruikt voor onderhoud en vernieuwing van het riool.

 • Hondenbelasting

  Heeft u 1 of meerdere honden, dan betaalt u daarvoor hondenbelasting.

 • Toeristenbelasting

  Heeft u een hotel, pension, Bed & Breakfast, kampeerbedrijf of een andere toeristische overnachtingsplaats, dan betaalt u toeristenbelasting.

 • Forensenbelasting

  Voor langdurig verblijf in onder andere zomerhuisjes, stacaravans of appartementen betaalt u mogelijk forensenbelasting.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

  Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en een identiteitskaart.

 • Gemeentelijke belasting betalen

  U kunt de gemeentelijke belastingen in 1 keer betalen of in termijnen. Wat u moet betalen staat op de jaarlijkse aanslag. We versturen de aanslag elk jaar vanaf februari.

 • Bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met uw aanslag, dan kunt u online bezwaar maken.

 • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

  We doen er alles aan om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.