Belastingen, WOZ

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  WOZ-waarde is de basis voor onroerende zaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld met als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar.

 • Onroerende zaakbelasting (OZB)

  Bent u op 1 januari van het jaar eigenaar van een woning of eigenaar/gebruiker van een niet-woning? Dan betaalt u over het hele jaar onroerende zaakbelasting (OZB).

 • Afvalstoffenheffing

  De hoogte van de afvalstoffenbelasting is afhankelijk van de grootte van uw grijze container (voor restafval).

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op het riool. Inkomsten worden gebruikt voor onderhoud en vernieuwing van het riool.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meerdere honden, dan moet u daar hondenbelasting voor betalen.

 • Forensenbelasting

  Voor langdurig verblijf in onder andere zomerhuisjes, stacaravans of appartementen betaalt u mogelijk forensenbelasting.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u een laag inkomen heeft, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en voor een identiteitskaart.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  Aan het begin van het jaar ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende manieren om deze te betalen.

 • Bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met uw aanslag, dan kunt u online bezwaar maken.

 • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

  Bent u het niet eens met uw WOZ-beschikking of belastingaanslag? Neem dan eerst contact met ons op. Wellicht kunnen wij uw vragen meteen beantwoorden en u adviseren.