Het Meldpunt Fouten in Overheidregistraties (MFO)

Online melding maken

Kloppen uw gegevens niet? Neem dan altijd eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie u moet zijn. Meldt u dan bij het Meldpunt Fouten in Overheidregistraties.

Wat doet het MFO

Het MFO helpt inwoners, bedrijven en overheidsorganisaties bij het aanpassen van een fout in een overheidsregistratie. Het MFO helpt melders van een fout:

  • de weg te vinden naar de organisatie die de fout kan corrigeren
  • wanneer het niet lukt problemen zelf op te lossen omdat dit te ingewikkeld is
  • bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens, bijvoorbeeld als er meerdere organisaties bij zijn betrokken
  • als blijkt dat gegevens toch kloppen, maar voor onbedoelde gevolgen zorgen
  • de gevolgen van het gebruik van foute gegevens te stoppen tot de oplossing is bereikt en bij het herstellen van die gevolgen

Het MFO werkt samen met de melder en met alle betrokken overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het MFO op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.