Hulp bij laag inkomen

Het is niet eenvoudig voor mensen met een klein pensioen, uitkering of een minimumloon om geld opzij te leggen voor grote of onverwachte uitgaven. Wij hebben voor mensen met een laag inkomen financiële regelingen.

 • Collectieve aanvullende zorgverzekering

  We vinden het belangrijk dat iedere inwoner goed verzekerd is tegen zorgkosten. Maar het kan zijn dat u een aanvullende zorgverzekering lastig kunt betalen. Dan kunnen we u helpen met de collectieve aanvullende zorgverzekering.

 • Contact met het Sociaal Meldpunt

  Wilt u de mogelijkheden voor hulp, advies en ondersteuning bespreken? Neem contact op met het Sociaal Meldpunt.

 • Kindpakket

  Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen zoals sporten, op schoolreis gaan, muziekles krijgen, verjaardag vieren of de noodzakelijke schriften en gymkleding voor school krijgen. Ook als ouders geen of weinig geld hebben.

 • GelrePas

  Met de Gelrepas krijgt u korting op activiteiten op het gebied van sport en cultuur.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Een belastingvrij geldbedrag voor mensen die minimaal 3 aaneengesloten jaren leven van een laag inkomen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u een laag inkomen heeft, kunt u mogelijk kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen.

 • Individuele studietoeslag

  Voor studenten met een beperking waarvoor het moeilijk is om naast hun studie bij te verdienen.

 • Bijzondere bijstand

  Iedereen met een laag inkomen kan bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke kosten. Vraag dit wel aan voordat u die kosten heeft gemaakt.

 • Kredietbank

  Als inwoner van onze gemeente kunt u bij Stadsbank Apeldoorn voor een lening.