Nieuws

 • Gratis fittest tijdens week van gezondheid en preventie

  29 september 2022

  De bloeddruk die aan de hoge kant blijkt of het cholesterolgehalte dat iets beter kan: wie wil weten wat hij moet doen om fitter te worden kan zich binnenkort melden in Dieren, Velp of Rheden.

 • Van economische groei naar economische bloei

  28 september 2022

  Het college van B&W kiest in de nieuwe economische visie voor brede welvaart. Dat wil zeggen dat de economie niet alleen draait om economische groei. We gaan uit van een economisch model dat meer in harmonie is met natuur, gezondheid en welzijn van inwoners. Om dit te bereiken is er een aantal acties nodig. De gemeenteraad bespreekt op 18 oktober 2022 de nieuwe economische visie en neemt op 1 november 2022 een besluit daarover.

 • Afspraken over resultaten peuters en kleuters voor de voor- en vroegschoolse educatie

  26 september 2022

  Op woensdag 21 september ondertekenden de bestuurders van basisscholen (Anne Frank, Delta scholengroep, PCBO en Scholengroep Veluwezoom), kinderopvang (Kinderopvang Puck&Co, KSH) en gemeente Rheden de Resultaatafspraken voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Met vve zetten deze partijen zich al jaren in om peuters en kleuters met speciale programma’s de taal goed te leren (spreken). Het uiteindelijke doel hiervan is dat ieder kind goed kan starten in groep 3. Met de nieuwe resultaatafspraak zeggen alle partijen toe te gaan meten of met vve het doel bereikt wordt.

 • Extra energietoeslag van €500,- voor huishoudens met laag inkomen

  21 september 2022

  Huishoudens met een laag inkomen komen in aanmerking voor de eenmalige toeslag van €800,- . Doordat de energieprijzen nog altijd erg hoog zijn, heeft de minister besloten een aanvullende toeslag van €500,- beschikbaar te stellen.