Nieuws RSS icoon

 • Informatieavond over bezuinigingen

  20 september 2019

  Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden kunnen op woensdag 2 oktober om 19.30 uur naar het gemeentehuis in De Steeg komen. Het college van B&W vertelt dan over de begroting 2020-2023 en de bezuinigingsmaatregelen die zij daarin heeft opgenomen.

 • Voorstel Omgevingsvisie Buitengebied

  13 september 2019

  Het college van B&W heeft op 10 september 2019 besloten de raad voor te stellen de Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen. De ontwerp-omgevingsvisie is aangepast naar aanleiding van een aantal zienswijzen die zijn ingediend.

 • Nieuwe planvorming Imboslaan

  13 september 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planvorming voor de te bouwen woningen aan de Imboslaan in Dieren opnieuw te doen. Er blijkt te weinig draagvlak voor het bouwplan dat er nu ligt.

 • Onderzoek voor aardwarmte

  20 augustus 2019

  Vanaf begin september tot begin oktober vindt er onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van SCAN.

 • Landschapsdag Rheden

  17 september 2019

  Ontdek wat het Rhedens Landschap te bieden heeft op zaterdag 28 september!