Nieuws

  • Veiligheidsmonitor weer van start 10 augustus 2017

    Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen uit de Veiligheidsmonitor. Om een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie ontvangen 2.655 inwoners (steekproefsgewijs) binnenkort een vragenlijst.