Nieuws

  • Global Goals Rap Challenge 22 oktober 2018

    Amir zit in de wereldfinale waar hij het opneemt tegen rappers uit Bosnië, Uganda en Rwanda. De internationale winnaar mag samen met Jermain Brigdewater meedoen in een videoclip!

  • Begroting 2019-2022: Rheden staat voor uitdaging 18 oktober 2018

    Het college van B&W biedt de gemeenteraad een meerjarenbegroting 2019-2022 aan die over meerdere jaren evenwichtig is en met een positief resultaat in 2021 en 2022 sluit.

  • 4 kansrijke oplossingen Rivierklimaatpark 08 oktober 2018

    Samen met 9 andere partijen hebben wij 4 potentiële toekomstbeelden voor het Rivierklimaatpark, het gebied langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek, vastgesteld in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO).