Nieuws RSS icoon

 • Inloopbijeenkomst over ziekenhuisterrein Velp

  21 november 2019

  Ziekenhuis Rijnstate stopt in 2023 in Velp. Op het terrein dat vrijkomt, willen wij een woonwijk bouwen. Op donderdag 28 november is er in Ziekenhuis Velp een inloopbijeenkomst. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u vrij binnenlopen in de hal van het ziekenhuis om te vertellen wat u belangrijk vindt voor dit gebied.

 • Rhedense begroting meer in evenwicht

  18 november 2019

  Op dinsdag 12 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. In de begroting staat waar de gemeente in de komende jaren geld aan uitgeeft.

 • Intochten Sinterklaas

  08 november 2019

  Ook dit jaar verwelkomen de dorpen van de gemeente Rheden Sinterklaas. Burgemeester en wethouders ontvangen Sinterklaas en zijn pieten in 5 dorpen.

 • Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld

  07 november 2019

  De gemeenteraad heeft op 29 oktober de Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt hoe we de komende 10-15 jaar om willen gaan met het gebied dat buiten de dorpen/bebouwde kom ligt.

 • Opruimen herfstbladeren

  14 november 2019

  Van oktober tot begin januari ruimen we samen met SIGHT bladeren op. We doen dat op straat, in de plantsoenen en op de gemeentelijke groenstroken. Bladeren kunnen overlast veroorzaken en er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.