Nieuws

  • Van Burgerakkoord naar Duurzaamheidsagenda 2023 - 2026

    22 september 2023

    Het Rhedense college van B&W stemde op dinsdag 19 september 2023 in met de Duurzaamheidsagenda 2023-2026. Het Burgerakkoord ‘Rheden CO2-neutraal’ is aan de hand van vier thema’s uitgewerkt in een Duurzaamheidsagenda: Bewustwording en Consuminderen, Groen en Voedsel, Verduurzamen Woningen en Lokale Energie. De agenda is in afstemming met de klankbord-, kern- en werkgroepen van het G1000 Burgerberaad tot stand gekomen. De gemeenteraad zal in oktober de Duurzaamheidsagenda en de financiële gevolgen bespreken.

  • Bart Drewes wordt nieuwe gemeentesecretaris van Rheden

    20 september 2023

    De 43-jarige Bart Drewes start per 1 december als de nieuwe gemeentesecretaris/ algemeen directeur.