Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw toestemming nooit aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u ons verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Geheimhouding aanvragen

Aan de balie op afspraak

Op vertoon van een legitimatiebewijs kunt u de geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de balie van het gemeentehuis of de servicecentra. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Afspraak maken

Schriftelijk

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk aanvragen door ons een ondertekende brief te sturen met het verzoek tot geheimhouding. Daarbij stuurt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg

Geheimhouding opheffen

Wilt u de geheimhouding van uw persoonsgegevens opheffen? Dan kan dat net als bij het aanvragen aan de balie, of met een schriftelijk verzoek.

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding van uw persoonsgegevens is kosteloos.

Voor wie zijn de gegevens geheim?

  • Derden, zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen.
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverengingen.
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

Voor wie zijn de gegevens niet geheim?

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en politie, blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Verhuist u naar een andere gemeente, of bent u net naar deze gemeente verhuist? Dan blijft de geheimhouding van uw persoonsgegevens gelden, u hoeft dit niet opnieuw aan te vragen in uw nieuwe woongemeente.

 

Uitgelicht