Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt nooit aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wel opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u ons verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Geheimhouding aanvragen of opheffen

U kunt geheimhouding van uw adres online aanvragen, een verzoek voor geheimhouding van uw persoonsgegevens is gratis. Ook als u de geheimhouding wilt opheffen, kunt u dit online regelen.

Online geheimhouding aanvragen/opheffen

Aan de balie op afspraak

Op vertoon van een legitimatiebewijs kunt u de geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de balie van één van de de servicecentra. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Afspraak maken

Voor wie zijn de gegevens geheim?

  • Derden, zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen.
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverengingen.
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

Voor wie zijn de gegevens niet geheim?

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en politie. Zij blijven toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

Welke instanties krijgen bericht bij verhuizing

Wij geven uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Verhuist u naar een andere gemeente, of bent u net naar deze gemeente verhuist? Dan blijft de geheimhouding van uw persoonsgegevens gelden, u hoeft dit niet opnieuw aan te vragen in uw nieuwe woongemeente.