Wijziging geslacht en voornamen

Wijziging geslacht en voornamen

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? Dan kunt u dit door de gemeente in uw geboorteakte laten aanpassen. Dit kan alleen in de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

Afspraak maken 

Voor een afspraak belt u (026) 49 76 911. Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Voorwaarden

  • U bent 16 jaar of ouder
  • U bent geboren in Rheden 
  • U beschikt over een deskundigenverklaring inzake genderdysforie.
  • De deskundigenverklaring
Deskundigen zijn artsen en psychologen die:
 
  •  verbonden zijn aan het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam, of
  •  verbonden zijn aan het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, of
  •  verbonden zijn aan het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden, of
  •  zijn aangewezen door het CIBG. Zie hiervoor de website van het CIBG.
Zij kunnen een deskundigenverklaring afgeven.

Meenemen naar de afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Deskundigenverklaring 
Na de geslachtswijziging in uw geboorteakte zijn uw paspoort/ identiteitskaart en het rijbewijs waarin het oude geslacht staat vermeld niet langer geldig. U moet nieuwe identiteitsdocumenten aanvragen in de gemeente waar u woont.