Zorg, welzijn, jeugd

 • Mantelzorg, vrijwilligershulp en algemene ondersteuning

  Wie kan u helpen om uw zelfredzaamheid te bevorderen. Zodat u gewoon kunt blijven meedoen in de maatschappij.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Hoe blijft u zo lang mogelijk zelfstandig en kunt u actief meedoen in de maatschappij.

 • Persoonsgebonden budget

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf uw hulp. Een pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Kindpakket

  Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen zoals sporten, op schoolreis gaan, muziekles krijgen, verjaardag vieren of de noodzakelijke schriften en gymkleding voor school krijgen. Ook als ouders geen of weinig geld hebben.

 • Aanpassing woonhuis

  Soms kunt u met enkele aanpassingen in of rond uw huis zelfstandig blijven wonen.

 • Hulp bij het huishouden

  Als u het huishouden niet helemaal zelfstandig of met hulp uit uw direct omgeving kunt doen.

 • Vervoer

  Kunt u zich niet zelfstandig of met hulp uit uw directe omgeving buitenshuis verplaatsen? Dan zijn er andere mogelijkheden om te reizen.

 • Hulpmiddelen

  Er zijn tal van hulpmiddelen die kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige moet u zelf betalen, andere vallen onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

 • Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats

  Voorwaarden en regels voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en gehandicaptenparkeerplaats (GPP).

 • Begeleiding

  Begeleiding in de vorm van ondersteuning of toezicht kan soms een oplossing zijn.

 • Jeugdhulp

  Wie u kan helpen bij het beantwoorden van uw vragen en de weg wijzen naar meer specifieke ondersteuning.

 • Onderwijs en kinderopvang

  Kinderopvang, scholen en onderwijs, leerplicht en leerlingenvervoer.

 • Huiselijk geweld of kindermishandeling

  Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders.

 • Openingstijden Sociaal Meldpunt

  Voor al uw vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien.