Zorg, welzijn, jeugd

 • Incluzio Rheden

  Met al uw vragen op het gebied van zorg en welzijn kunt u bij Incluzio Rheden terecht. Incluzio Rheden bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is.

 • Mantelzorg en vrijwillige thuishulp (MVT)

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, jong, oud, met of zonder beperking. Daar ondersteunt Incluzio Rheden bij op een praktische manier. Eén die past bij u als persoon en die is georganiseerd in uw eigen dorp. Ook zijn er veel vrijwilligers actief in onze gemeente om u te helpen.

 • Senioren ondersteuning en advies

  21 december 2023
 • Hulp en ondersteuning (Wmo)

  Heeft u ondanks de hulp en steun van uw eigen familie, vrienden, vrijwilligers of Incluzio Rheden, nog steeds het idee dat u onvoldoende mee kunt doen in de maatschappij? Of heeft u andere hulp nodig?

 • Jeugd

  Heeft u als ouder of verzorger vragen over de verzorging en opvoeding van uw kind? Of ben je zelf jong en loop je rond met lastige vragen of (geld)zorgen? Er is altijd iemand die verder kan helpen. Soms is dit iemand in de buurt, maar als dat niet helpt, is er ook professionele hulp.

 • Onderwijs en kinderopvang

  Kinderopvang, scholen en onderwijs, leerplicht en leerlingenvervoer.

 • Sociaal Meldpunt

  Voor al uw vragen over begeleiding, zorg, wonen, opvoeden en opgroeien.

 • Huiselijk geweld of kindermishandeling

  Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders.

 • Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen.

 • Tegemoetkoming extra afvalkosten door medische aandoening

  Heeft u extra kosten vanwege het meer en vaker aanbieden van huishoudelijk afval ten gevolge van bepaalde medische aandoening? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten.

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welzijn en de leefbaarheid in onze gemeente. Zonder de inzet van vrijwilligers zou er veel minder tot stand komen. Wilt u ook vrijwilliger worden?

 • Moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of werken met een laptop

  Het Taalhuis Veluwezoom helpt u wanneer u moeite heeft met lezen en schrijven, rekenen, internet en het werken op de computer.

 • Tegemoetkoming maaltijden

  Heeft u extra kosten vanwege uw beperking(en) of psychische problemen waardoor u afhankelijk bent van kant en klare maaltijden? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten.