Zorg, welzijn, jeugd

 • Hulp in de buurt

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Er zijn veel organisaties die gratis helpen uw zelfredzaamheid te bevorderen, zodat ook u kunt blijven meedoen.

 • Hulp en ondersteuning (Wmo)

  Heeft u ondanks de hulp en steun van uw eigen familie, vrienden, vrijwilligers of maatschappelijk werk, nog steeds het idee dat u onvoldoende mee kunt doen in de maatschappij? Of heeft u andere hulp nodig?

 • Jeugd

  Heeft u als ouder of verzorger vragen over de verzorging en opvoeding van uw kind? Of ben je zelf jong en loop je rond met lastige vragen of (geld)zorgen? Er is altijd iemand die verder kan helpen. Soms is dit iemand in de buurt, maar als dat niet helpt, is er ook professionele hulp.

 • Onderwijs en kinderopvang

  Kinderopvang, scholen en onderwijs, leerplicht en leerlingenvervoer.

 • Huiselijk geweld of kindermishandeling

  Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders.

 • Sociaal Meldpunt

  Voor al uw vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien.