Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. 

Bekijk de folder (PDF, 335 kB)

Onafhankelijk en gratis informatie en advies

Cliëntondersteuners geven onafhankelijk en gratis informatie en advies aan alle inwoners uit onze gemeente met een vraag over:

 • maatschappelijke ondersteuning
 • (preventieve) zorg
 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • welzijn
 • wonen
 • werk & inkomen

Het doel is om inwoners te helpen om passende zorg of ondersteuning te vinden. Cliëntondersteuners bieden een luisterend oor, wijzen de weg naar hulp of ondersteunen en bemiddelen bij gesprekken met instanties. 

Hulp van een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuning kan bestaan uit:

 • Informatie over mogelijkheden voor ondersteuning of regels en wetgeving
 • Advies en meedenken over welke hulp passend is bij uw persoonlijke situatie
 • Het bieden van een luisterend oor
 • Hulp bij het opstellen van een persoonlijk plan en het formuleren van een hulpvraag
 • Ondersteuning bij een gesprek met een instantie
 • Ondersteuning bij klachten of bezwaren 

Organisaties die cliëntondersteuning bieden

Er zijn meerdere organisaties die cliëntondersteuning bieden. 

MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort  biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, bij vragen over opvoeding, leren, werken, wonen of geldzaken. U maakt zelf de keuzes, doet wat u zelf kan en behoudt zelf de regie. Ook als u niet goed weet waar u uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg moet stellen, kunt u contact opnemen met MEE Gelderse Poort.

Cliëntondersteuners van MEE hebben veel kennis van de diverse wet- en regelgevingen, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij kunnen u ondersteunen om de best passende route of loket te vinden voor uw vraag en bemiddelen bij klachten en/of bezwaren. Voor vragen, verwijzingen en/of aanmelding kunt u contact  opnemen met MEE Gelderse Poort.

Casemanagers dementie

De casemanagers dementie bieden cliëntondersteuning aan mensen bij wie vergeetachtigheid een rol speelt in het dagelijks leven en bij (het vermoeden van) dementie. Ook voor partners, andere familieleden of mantelzorgers zijn de casemanagers dementie een luisterend oor, vast aanspreekpunt of vraagbaak. De casemanagers hebben specialistische kennis over dementie en alles wat daarbij komt kijken. Zij kunnen goed uitleggen wat u kunt verwachten, waar u rekening mee moet houden en wat er mogelijk is aan ondersteuning. Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht op de website van het netwerk dementie Arnhem en omstreken.

STOER

Stichting STOER (Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden / Rozendaal) biedt senioren de benodigde hulp, ondersteuning en advies om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Praktisch of persoonlijk, enkelvoudig of complex, de vrijwilligers kijken graag samen met u naar de juiste oplossing. Voor vragen kunt u contact  opnemen.

MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp)

MVT  is een plek waar inwoners van Rheden en Rozendaal met hun vragen terecht kunnen als ze hulp nodig hebben van een vrijwilliger in de thuissituatie. Waar mensen goed luisteren naar het verhaal van anderen. Iedereen heeft soms een steun in de rug nodig. Maar niet iedereen heeft familie, vrienden of kennissen die deze steun kunnen geven. MVT is er voor het menselijk contact en praktische hulp. 

Voor wie de zorg heeft voor een naaste is het vaak moeilijk een goede balans te vinden tussen mantelzorg bieden en andere belangrijke bezigheden, zoals werk, studie of ontspanning. Dan kan informatie, advies en praktische hulp welkom zijn. Deze vrijwilligersorganisatie heeft overzicht over al het vrijwilligersaanbod in de gemeente, ook het professionele aanbod. Voor vragen kunt u contact  opnemen.

Jongerennetwerk 

Het JongerenNetwerk  is een vrijwilligersnetwerk van jongeren tussen de 16 en 28 jaar, die zijn opgegroeid met ervaring in (jeugd)hulpverlening en aanverwante thema's. Het JongerenNetwerk is bedoeld om jongeren in vergelijkbare situaties te helpen en te ondersteunen. Dat doen de 'netwerkers' door als ervaringsdeskundige of buddy andere jongeren met hulpvragen of problemen te helpen. Zij herkennen de hulpvragen en problemen van jongeren in de hulpverlening. Zij kunnen ondersteunen, adviseren en een luisterend oor bieden bij vragen rondom bijvoorbeeld opleiding, sollicitaties, scheiding, eenzaamheid of thema’s als alcohol, drugs of depressie. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@hetjongerennetwerk.nl

Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).  

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:     

 • Geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt.
 • Ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg.
 • Geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg.
 • Draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem

Bel gratis naar 088 – 555 1000

Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Via Jeugdstem kun je je aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.