Nieuwbouw en ontwikkelingen

De komende jaren worden er veel nieuwe woningen gebouwd. In bestaande wijken, maar er komen ook nieuwe wijken bij.

Beschikbare bouwkavels en woningen

Vrije sector kavels, Dieren

In Dieren is 1 bouwkavel te koop voor een vrijstaande woning.

Wij leveren de kavel vrij op naam, inclusief omzetbelasting, kosten inrit en de kosten van een rioolaansluiting.

Interesse? Neem contact op met Grotenhuis Makelaardij in Dieren, (0313) 45 07 17.

 

Projecten in uitvoering

Winkelcentrum Calluna, Dieren

Winkelcentrum Calluna is het belangrijkste winkelgebied in Dieren. Met de herinrichting van dit gebied in 2015 en 2016 is een einde gekomen aan de gedateerde uitstraling van het plein.

In juni 2016 heeft ondernemersvereniging Centrum Dieren een Aanvalsplan Winkelcentrum Calluna ingediend .
Met het aanvalsplan willen de winkeliers het winkelgebied een extra impuls geven. De ondernemersvereniging heeft dit plan opgesteld met de winkeliers, de marktvereniging en de vastgoedeigenaren. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Optimalisering winkelaanbod en oplossen leegstand
  • Parkeren en bereikbaarheid
  • Weekmarkt
  • Horeca
  • Digitalisering

Samen met de ondernemersvereniging werken wij dit plan in het najaar van 2016 uit tot concrete acties. Vernieuwen van andere delen van het openbare gebied en verbeteren van enkele panden zijn onderdeel van deze uitwerking. Er wordt in ieder geval geld beschikbaar gesteld voor herinrichting van de openbare ruimte op het nog niet vernieuwde deel van het Callunaplein en de Diderna.

Voormalig zwembad Beekhuizen Velp

Voormalig openluchtzwembad Beekhuizen in Velp is sinds eind jaren tachtig niet meer in bedrijf. Sindsdien zijn er verschillende plannen gemaakt voor een alternatieve invulling. Het gekozen plan gaat uit van de karakteristiek van de plek en een combinatie van wonen en natuur. Inmiddels is het voormalige zwembadgebouw omgebouwd tot 6 sociale huurwoningen. Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) verhuurt deze woningen. Zij zorgen ook voor de bouw van een uitzichttoren, die uitkijkt over het zwembadcomplex en de omgeving.

Het natuurterrein (waaronder de zwembaden en de zonneweide) is grotendeels vrij toegankelijk met een wandelpad. Het terrein blijft eigendom van de gemeente, maar het beheer ligt bij Stichting Broedplaats Beekhuizen waarin ook bewoners van de huurwoningen deelnemen. Het voormalige ketelhuis krijgt een educatieruimte over het natuurterrein.

De openbare ruimte is opgeknapt en de parkeerplaats bij de Beekhuizenseweg heeft een nieuwe inrichting. Op de plek van de twee voormalige dienstwoningen komt een vrijstaande woning.

Wijkvernieuwing Velp-Zuid

De komende jaren werken wij in samenwerking met Vivare en Wijkplatform Velp-Zuid aan een integraal en interactief proces van wijkvernieuwing. En betrekken daarbij direct de (toekomstige) bewoners. Alles hierover vindt u op www.velpzuidstraks.nl

 

Toekomstige (nieuwbouw)projecten

Hof van Soeren (Nimmer Dor), Laag Soeren

Op het zuidelijke deel van het terrein Nimmer Dor in Laag-Soeren zijn 60 woningen gepland. Het terrein ligt achter de Harderwijkerweg, tussen de Van Zwietenlaan, de Professor Talmaweg en een onverhard pad aan de noordkant.
Er worden vrijstaande, twee-onder-één-kap en rijwoningen gebouwd. De eerste 25 woningen zijn inmiddels gebouwd en de woningen van de tweede fase worden op dit moment verkocht. Reinbouw Vastgoed B.V.  verkoopt en bouwt de woningen. Voor vragen over de planning en de woningen neemt u contact op met Reinbouw, (0313) 49 19 49.

Nieuw zwembad Velp

Om begin 2020 het nieuwe zwembad in Velp te kunnen openen, moet er nog van alles gebeuren. Belangrijke stappen zijn onder andere een Programma van Eisen, het bestemmingsplan en de aankoop van het pand van de voormalige Bestuursacademie aan de Reigerstraat.

Lees meer over het nieuwe zwembad.

Rhederhof Rheden

Op 1 augustus 2014 is een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van 3 gebouwen met in totaal 69 eenheden voor senioren met een zorgbehoefte. De juridische procedure rondom de omgevingsvergunning (beroepstadium) is nog niet afgerond. Naar verwachting vindt de behandeling door de Raad van State in het tweede kwartaal van 2017 plaats. Kuiper Arnhem is verantwoordelijk voor de bouw.

De zuidflank van Rheden

De zuidflank van Rheden loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.
Bij het ophalen van informatie voor de Structuurvisie "Mijn dorp van morgen" in 2014 gaven inwoners aan dat er meer kán met dit groene en waterrijke gebied: aantrekkelijker, toegankelijker en beter gebruik maken van wat er al is, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme. Ook de verbinding tussen het dorp en de zuidflank kan volgens hen beter.

Zuidflank van Rheden

In het najaar van 2016 spraken wij met verenigingen in het gebied en met het Rhedens Dorpsbelang. Bewoners en gebruikers hebben hun ideeën met ons gedeeld in het ideeëncafé. Op basis van deze informatie zijn uitgangspunten voor het gebied opgesteld. Vanuit deze uitgangspunten is een concept Masterplan gemaakt. Inwoners hebben dit concept kunnen bekijken tijdens inloopmomenten. In de komende periode werken wij aan een definitief Masterplan Zuidflank van Rheden. Half november wordt het aan het College van B&W ter vaststelling aangeboden. Daarna start het uitvoeringstraject.

Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij zo’n 40 gasloze, nul-op-de-meterwoningen laten bouwen. Ongeveer 15 hiervan in de sociale sector.

Lees meer over dit project.