Nieuwbouw en ontwikkelingen

Nieuwbouwprojecten

Binnen onze gemeente zijn we bezig met een aantal nieuwbouwprojecten.

Admiraal Helfrichlaan (voormalige hockeyvelden)

Het terrein van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren wordt sinds maart 2018 niet meer gebruikt. Omdat er geen behoefte is aan gebruik van de grond voor sportdoeleinden, is gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor ander gebruik van de grond.

Wijkvernieuwing Velp - Zuid

De komende jaren werken wij in samenwerking met Vivare en Wijkplatform Velp-Zuid aan een integraal en interactief proces van wijkvernieuwing in Velp-Zuid. Daarbij betrekken wij direct de (toekomstige) bewoners.

Gebiedsontwikkeling

Binnen onze gemeente zijn we bezig met een aantal gebiedsontwikkelingen.

Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een duurzame moderne woonwijk bouwen.

IJssel District

In het gebied rondom het ziekenhuis in Velp komt een nieuwe woonwijk: het IJssel District. In totaal is er ruimte voor zo’n 1.100 woningen. De komende 10 jaar worden in een deel van het gebied zo’n 786 woningen gebouwd (huur en koop). Daarnaast biedt het plan ruimte voor voorzieningen, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke zorg, kantoren en dag-horeca. Het IJssel District wordt een duurzame wijk met een stedelijk karakter en veel groen. 

Bloemershof Dieren

Voor het braakliggende terrein achter de brandweerkazerne, gymzaal en school, gelegen aan de Harderwijkerweg in Dieren worden woningbouwplannen uitgewerkt, genaamd Bloemershof. Het plangebied is het hoekperceel, begrensd door de Burg. Bloemersstraat en de Oostlaan. Er waren al eerder plannen voor woningbouw op deze plaats, maar door ondermeer de woningbouwcrisis in 2008 en faillissement van de ontwikkelaar van destijds, is verdere planvorming voor de woningbouw en realisatie tot nu toe uitgebleven. Gelet op de druk op de woningmarkt pakken we deze woningbouw  nu verder op.