Nieuwbouw en ontwikkelingen

Hier vindt u actuele informatie over gebiedsontwikkeling.

Nieuwbouwprojecten

Wijkvernieuwing Velp-Zuid

De komende jaren werken wij in samenwerking met Vivare en Wijkplatform Velp-Zuid aan een integraal en interactief proces van wijkvernieuwing. En betrekken daarbij direct de (toekomstige) bewoners. Alles hierover vindt u op www.velpzuidstraks.nl

Hof van Soeren (Nimmer Dor), Laag-Soeren

Op het zuidelijke deel van het terrein Nimmer Dor in Laag-Soeren zijn door Reinbouw uit Dieren 60 woningen gebouwd. Het terrein ligt achter de Harderwijkerweg, tussen de Van Zwietenlaan, de Professor Talmaweg en een onverhard pad aan de noordkant.
De laatste 18 woningen worden in het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd. De overdracht van het openbaar gebied naar de gemeente vindt naar verwachting vóór de zomer van 2019 plaats.

Rhederhof Rheden

Er is een omgevingsvergunning voor 3 gebouwen met 69 eenheden voor senioren met een zorgbehoefte. Kuiper Arnhem is verantwoordelijk voor de bouw. De vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, die door de provincie moet worden verleend, is nog niet rond. Dit geldt ook voor de benodigde ontheffing in verband met de aanwezigheid van beschermde soorten op het terrein. De sloop en bouw van de eenheden laat daardoor nog op zich wachten.

Parkveld Daalhuizen (Arnhemsestraatweg 29, Velp | voormalig Vitensterrein)

Het voormalige kantoorpand van Vitens wordt gesloopt en er worden 27 woningen gebouwd.
Lees meer over Parkveld Daalhuizen

Kerkallee, Velp (voormalig Recordterrein)

Op het oude Recordterrein aan de Kerkallee in Velp komen 30 koopwoningen met parkeervoorzieningen. De buurt krijgt een industrieel karakter. Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed maakt daarbij onder andere gebruik van oude elementen van de fabriek. Zo blijft het historisch karakter in stand.

Planning

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2018 het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld waardoor het op 11 januari 2019 onherroepelijk is geworden. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op dit moment in behandeling. Nadat deze vergunning is afgegeven kan er gestart worden met bouwen.

Interesse?

Heeft u interesse in een woning of wilt u vast een aantal impressies zien? Kijk dan op de website van De Bunte Vastgoed.

 

Gebiedsontwikkeling

Nieuw zwembad Velp

Om na de zomer van 2020 het nieuwe zwembad in Velp te kunnen openen, moet er nog van alles gebeuren. Het project is in volle gang.
Lees meer over het nieuwe zwembad.

Zuidflank van Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en betere verbindingen aan te leggen.
De zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.
Lees meer over Zuidflank Rheden.

Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een duurzame moderne woonwijk bouwen.
Lees meer over Imboslaan Dieren.

Winkelcentrum Dieren

Winkelcentrum Dieren is het belangrijkste winkelgebied in Dieren. In 2015 is een deel van het Callunaplein opgeknapt. In 2019 pakken wij het gebied rond de nieuwe Lidl aan. En in 2020 is ook de rest van het Callunaplein aan de beurt.

Ontwerp

In november 2018 was het nieuwe ontwerp te bekijken in de pop-up store in Winkelcentrum Dieren. Dit ontwerp wordt nog verder uitgewerkt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van eerdere plannen zijn:

 • Inrichting groen en parkeren op het Ericaplein wordt veranderd.
 • Overgang fietspad en voetpad wordt verbeterd.
 • Plein met de beren wordt  aangepast.
 • Er komt een plaats voor optredens.

Planning

We voeren de plannen in fases uit. De omgeving van de nieuwe Lidl pakken we in 2019 op. In 2020 volgt het resterende deel van het Callunaplein. Over een eventuele vernieuwing van het Ericaplein vindt nog besluitvorming plaats.

Wat vooraf ging

Op 25 mei 2018 was er een pop-up store waar omwonenden, winkelend publiek en ondernemers konden reageren op de nieuwe inrichtingsplannen voor het Winkelcentrum Dieren. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • De plaatsing van het parkje op het Ericaplein; de aangegeven plek is juist logisch om te parkeren.
 • De gemeente maakt meer terrassen mogelijk; is het dan wel wenselijk om de fietsroute te handhaven.
 • Moet fiets- en voetverkeer niet gemengd worden, of juist helemaal gescheiden?
 • Voorkom sluipverkeer over de Semmelweisstraat naar het Callunaplein.
 • Kunnen er op de kop van de Semmelweisstraat parkeerplaatsen komen?
 • Optimaliseer het parkeerterrein aan de Tellegenlaan in verband met de komst van een Lidl.
 • Het verzoek om streng op te treden tegen auto’s in het voetgangersgebied en fietsers op het voetpad.
 • Optreden tegen winkelwagens die het parkeerterrein blokkeren.
 • Er ligt veel rotzooi, kan daar wat aan worden gedaan?

Aanvalsplan van ondernemersvereniging Centrum Dieren

In juni 2016 heeft ondernemersvereniging Centrum Dieren een Aanvalsplan Winkelcentrum Calluna ingediend. Met het aanvalsplan willen de winkeliers het winkelgebied een extra impuls geven. De ondernemersvereniging heeft dit plan opgesteld met de winkeliers, de marktvereniging en de vastgoedeigenaren. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Optimalisering winkelaanbod en oplossen leegstand
 • Parkeren en bereikbaarheid
 • Weekmarkt
 • Horeca
 • Digitalisering

Samen met de ondernemersvereniging werken wij dit plan uit tot concrete acties. Vernieuwen van andere delen van het openbare gebied en verbeteren van enkele panden zijn onderdeel van deze uitwerking.