Nieuwbouw en ontwikkelingen

Nieuwbouwprojecten

Binnen onze gemeente zijn we bezig met een aantal nieuwbouwprojecten.

Admiraal Helfrichlaan (voormalige hockeyvelden)

Het terrein van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren wordt sinds maart 2018 niet meer gebruikt. Omdat er geen behoefte is aan gebruik van de grond voor sportdoeleinden, is gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor ander gebruik van de grond.

Wijkvernieuwing Velp-Zuid

De komende jaren werken wij in samenwerking met Vivare en Wijkplatform Velp-Zuid aan een integraal en interactief proces van wijkvernieuwing in Velp-Zuid. Daarbij betrekken wij direct de (toekomstige) bewoners.

Rhederhof Rheden

Er is een omgevingsvergunning voor 3 gebouwen met 69 eenheden voor senioren met een zorgbehoefte. Kuiper Arnhem is verantwoordelijk voor de bouw. De vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, die door de provincie moet worden verleend, is nog niet rond. Dit geldt ook voor de benodigde ontheffing in verband met de aanwezigheid van beschermde soorten op het terrein. De sloop en bouw van de eenheden laat daardoor nog op zich wachten.

Kerkallee, Velp (voormalig Recordterrein)

Op het oude Recordterrein aan de Kerkallee in Velp komen 30 koopwoningen met parkeervoorzieningen. De buurt krijgt een industrieel karakter. Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed maakt daarbij onder andere gebruik van oude elementen van de fabriek. Zo blijft het historisch karakter in stand.De omgevingsvergunning is verleend en de ontwikkelaar werkt de plannen verder uit. Heeft u interesse in een woning of wilt u vast een aantal impressies zien? Kijk dan op de website van De Bunte Vastgoed.

Gebiedsontwikkeling

Binnen onze gemeente zijn we bezig met een aantal gebiedsontwikkelingen.

Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een duurzame moderne woonwijk bouwen.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden we het Rivierklimaatpark de komende tien jaar voor op de toekomst.

Velp Tussen Broek en Water (VTBW): Woningbouw ziekenhuisterrein

Het ziekenhuis in Velp gaat over enkele jaren weg. Wij zijn met Rijnstate en met andere grondeigenaren in het gebied aan het nadenken over een nieuwe invulling van dit terrein. De wens is om het gebied tussen de Broekstraat en Waterstraat om te vormen tot een woonwijk. Uitgangspunt daarbij is dat het ziekenhuisgebouw blijft staan en wordt omgebouwd tot woningen.

Zuidflank van Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en betere verbindingen aan te leggen. De zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.

Bloemershof Dieren

Voor het braakliggende terrein achter de brandweerkazerne, gymzaal en school, gelegen aan de Harderwijkerweg in Dieren worden woningbouwplannen uitgewerkt, genaamd Bloemershof. Het plangebied is het hoekperceel, begrensd door de Burg. Bloemersstraat en de Oostlaan. Er waren al eerder plannen voor woningbouw op deze plaats, maar door ondermeer de woningbouwcrisis in 2008 en faillissement van de ontwikkelaar van destijds, is verdere planvorming voor de woningbouw en realisatie tot nu toe uitgebleven. Gelet op de druk op de woningmarkt pakken we deze woningbouw  nu verder op.