Nieuwbouw en ontwikkelingen

Hier vindt u actuele informatie over gebiedsontwikkeling.

Nieuwbouwprojecten

Wijkvernieuwing Velp-Zuid

De komende jaren werken wij in samenwerking met Vivare en Wijkplatform Velp-Zuid aan een integraal en interactief proces van wijkvernieuwing in Velp-Zuid. Daarbij betrekken wij direct de (toekomstige) bewoners.
Lees meer over Wijkvernieuwing Velp-Zuid

Rhederhof Rheden

Er is een omgevingsvergunning voor 3 gebouwen met 69 eenheden voor senioren met een zorgbehoefte. Kuiper Arnhem is verantwoordelijk voor de bouw. De vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, die door de provincie moet worden verleend, is nog niet rond. Dit geldt ook voor de benodigde ontheffing in verband met de aanwezigheid van beschermde soorten op het terrein. De sloop en bouw van de eenheden laat daardoor nog op zich wachten.

Parkveld Daalhuizen (Arnhemsestraatweg 29, Velp | voormalig Vitensterrein)

Het voormalige kantoorpand van Vitens wordt gesloopt en er worden 27 woningen gebouwd.
Lees meer over Parkveld Daalhuizen

Kerkallee, Velp (voormalig Recordterrein)

Op het oude Recordterrein aan de Kerkallee in Velp komen 30 koopwoningen met parkeervoorzieningen. De buurt krijgt een industrieel karakter. Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed maakt daarbij onder andere gebruik van oude elementen van de fabriek. Zo blijft het historisch karakter in stand.De omgevingsvergunning is verleend en de ontwikkelaar werkt de plannen verder uit.
Heeft u interesse in een woning of wilt u vast een aantal impressies zien? Kijk dan op de website van De Bunte Vastgoed.

 

Gebiedsontwikkeling

Biljoenbad: het nieuwe zwembad in Velp

Om na de zomer van 2020 het nieuwe zwembad in Velp te kunnen openen, moet er nog van alles gebeuren. Het project is in volle gang.
Lees meer over het nieuwe zwembad

Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een duurzame moderne woonwijk bouwen.
Lees meer over Imboslaan Dieren

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden we het Rivierklimaatpark de komende tien jaar voor op de toekomst.
Lees meer over het Rivierklimaatpark

Velp Tussen Broek en Water (VTBW): Woningbouw ziekenhuisterrein

Het ziekenhuis in Velp gaat over enkele jaren weg. Wij zijn met Rijnstate en met andere grondeigenaren in het gebied aan het nadenken over een nieuwe invulling van dit terrein. De wens is om het gebied tussen de Broekstraat en Waterstraat om te vormen tot een woonwijk. Uitgangspunt daarbij is dat het ziekenhuisgebouw blijft staan en wordt omgebouwd tot woningen.
Lees meer over Velp: Tussen Broek en Water

Winkelcentrum Dieren

Winkelcentrum Dieren is het belangrijkste winkelgebied in Dieren. In 2015 is een deel van het Callunaplein opgeknapt. In 2019 pakten wij het gebied rond de nieuwe Lidl aan. In 2020 is de rest van het Callunaplein aan de beurt.
Lees meer over Winkelcentrum Dieren

Zuidflank van Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en betere verbindingen aan te leggen.
De zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.
Lees meer over Zuidflank Rheden

Snelle FietsRoute Arnhem - Dieren

De provincie Gelderland werkt samen met onder andere de Gelderse gemeenten aan een snelfietsnetwerk. Met als doel om vlotte en veilige fietsverbindingen door de hele provincie Gelderland te maken. De snelle fietsroute Arnhem-Dieren is er 1 van.
Lees meer over de Snelle FietsRoute