Nieuwbouw en ontwikkelingen

Hier vindt u actuele informatie over gebiedsontwikkeling.

Nieuwbouwprojecten

Wijkvernieuwing Velp-Zuid

De komende jaren werken wij in samenwerking met Vivare en Wijkplatform Velp-Zuid aan een integraal en interactief proces van wijkvernieuwing. En betrekken daarbij direct de (toekomstige) bewoners. Alles hierover vindt u op www.velpzuidstraks.nl

Hof van Soeren (Nimmer Dor), Laag Soeren

Op het zuidelijke deel van het terrein Nimmer Dor in Laag-Soeren zijn 60 woningen gepland. Het terrein ligt achter de Harderwijkerweg, tussen de Van Zwietenlaan, de Professor Talmaweg en een onverhard pad aan de noordkant.
Er worden vrijstaande, twee-onder-één-kap en rijwoningen gebouwd. De eerste 25 woningen zijn inmiddels gebouwd en de woningen van de 2e fase worden op dit moment gebouwd. De woningen van de 3e en laatste fase worden op dit moment verkocht. Het is de bedoeling deze in 2019 op te leveren.
Reinbouw Vastgoed B.V.  verkoopt en bouwt de woningen. Voor vragen over de planning en de woningen neemt u contact op met Reinbouw, (0313) 49 19 49.

Rhederhof Rheden

Er is een omgevingsvergunning voor 3 gebouwen met 69 eenheden voor senioren met een zorgbehoefte. Kuiper Arnhem is verantwoordelijk voor de bouw. Een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet nog door de provincie worden verleend.

Arnhemsestraatweg 29, Velp (voormalig Vitensterrein)

De eigenaar van dit terrein wil hier woningen laten bouwen. De bedoeling is dat het voormalige kantoorpand van Vitens wordt gesloopt en er 27 woningen worden gebouwd. Daarvoor is een bestemmingsplanherziening nodig.
Lees meer over Arnhemsestraatweg 29, Velp

 

Gebiedsontwikkeling

Nieuw zwembad Velp

Om begin 2020 het nieuwe zwembad in Velp te kunnen openen, moet er nog van alles gebeuren. Het project is in volle gang.
Lees meer over het nieuwe zwembad.

Zuidflank van Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en betere verbindingen aan te leggen.
De zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.
Lees meer over Zuidflank Rheden.

Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij zo’n 40 gasloze, nul-op-de-meterwoningen laten bouwen. Ongeveer 15 hiervan in de sociale sector.
Lees meer over Imboslaan Dieren.

Winkelcentrum Calluna, Dieren

Winkelcentrum Calluna is het belangrijkste winkelgebied in Dieren. Met de herinrichting van dit gebied is een einde gekomen aan de gedateerde uitstraling van het plein.

In juni 2016 heeft ondernemersvereniging Centrum Dieren een Aanvalsplan Winkelcentrum Calluna ingediend .
Met het aanvalsplan willen de winkeliers het winkelgebied een extra impuls geven. De ondernemersvereniging heeft dit plan opgesteld met de winkeliers, de marktvereniging en de vastgoedeigenaren. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Optimalisering winkelaanbod en oplossen leegstand
  • Parkeren en bereikbaarheid
  • Weekmarkt
  • Horeca
  • Digitalisering

Samen met de ondernemersvereniging werken wij dit plan uit tot concrete acties. Vernieuwen van andere delen van het openbare gebied en verbeteren van enkele panden zijn onderdeel van deze uitwerking. Er wordt in ieder geval geld beschikbaar gesteld voor herinrichting van de openbare ruimte op het nog niet vernieuwde deel van het Callunaplein en de Diderna.

Voormalig zwembad Beekhuizen Velp

Voormalig openluchtzwembad Beekhuizen in Velp is sinds eind jaren tachtig niet meer in bedrijf. Sindsdien zijn er verschillende plannen gemaakt voor een alternatieve invulling. Het gekozen plan gaat uit van de karakteristiek van de plek en een combinatie van wonen en natuur. Inmiddels is het voormalige zwembadgebouw omgebouwd tot 6 sociale huurwoningen. Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) verhuurt deze woningen. Zij zorgen ook voor de bouw van een uitzichttoren, die uitkijkt over het zwembadcomplex en de omgeving.

Het natuurterrein (waaronder de zwembaden en de zonneweide) is grotendeels vrij toegankelijk met een wandelpad. Het terrein blijft eigendom van de gemeente, maar het beheer ligt bij Stichting Broedplaats Beekhuizen waarin ook bewoners van de huurwoningen deelnemen. Het voormalige ketelhuis krijgt een educatieruimte over het natuurterrein.

De openbare ruimte is opgeknapt en de parkeerplaats bij de Beekhuizenseweg heeft een nieuwe inrichting. Op de plek van de twee voormalige dienstwoningen komt een vrijstaande woning.