Dorpen en buurten

De gemeente Rheden bestaat uit 7 dorpen: Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren. Met aan de ene kant de Veluwezoom en aan de andere de IJssel is dit een unieke omgeving in Nederland.

De toekomst van onze dorpen (Structuurvisie)

Hoe zorgen wij er samen voor dat het ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren is in onze gemeente? Waar liggen de kansen? En hoe spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen?

Onder de noemer ‘Mijn dorp van morgen’ zijn voor alle zeven dorpen nieuwe structuurvisies opgesteld, waarin deze en andere vragen aan bod komen. De visies beschrijven hoe de dorpen er in 2030 uitzien en hoe wij dat samen kunnen bereiken.

In de structuurvisies zit veel inbreng vanuit de dorpen zelf. Belangenverenigingen, bewoners, ondernemers, instellingen en maatschappelijke organisaties zijn op diverse momenten betrokken. Dit hebben we gedaan met interviews, wandelingen, buurtbijeenkomsten, gebiedsconferenties en internetpeilingen.

De toekomst van ons buitengebied (Omgevingsvisie)

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de omgevingsvisie voor het buitengebied. Daarbij zetten we vraagstukken uit de samenleving voorop.

De vraagstukken

"Welke kwaliteiten in het buitengebied moeten we behouden?" "Wat is een goede balans tussen recreatie en natuur?" Samen met u buigen we ons over de gewenste toekomst van de omgeving waarin u woont, werkt en ontspant. Dit doen we door onder de noemer ‘Rhedens Buitengebied’.

De omgevingsvisie

De samenleving verandert steeds sneller en inwoners en ondernemers komen steeds makkelijker zelf met initiatieven en plannen. We willen met dit nieuwe beleid de uitvoering hiervan makkelijker maken. Daarmee lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Een van de instrumenten van de omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staan alle strategische doelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Er komen dus geen aparte visies voor verkeer, wonen, milieu, water enzovoort. Deze staan straks allemaal bij elkaar in 1 visie. Zo kunt u als inwoner of ondernemer uw eigen positie snel en goed inschatten.

Blijf op de hoogte en doe mee!

Ga naar www.rhedensbuitengebied.nl voor actuele informatie en meld u aan!

 

Ik buurt mee! (Buurtplannen)

Samen werken aan een prettige, sociale en veilige buurt, daarvoor staat ‘Ik buurt mee!’. U als bewoner trekt samen op met organisaties als Vivare, Radar Uitvoering Oost en de politie, met aandacht voor elkaar en de buurt.
Voor alle buurten stellen wij in samenwerking met bewoners onder andere een buurtplan op, waarin staat wat er de komende 2 jaar gaat gebeuren.   

De website www.ikbuurtmee.nl  geeft informatie over de buurt, maar het is ook mogelijk om hier ideeën achter te laten. Zo werken bewoners en professionals samen aan een fijne buurt. Heeft u een goed idee om uw buurt beter te maken? Dan kunt u dit idee op de  website van Ik buurt mee! delen. Meer informatie en de voorwaarden leest u op http://www.ikbuurtmee.nl/idee-toevoegen/.

 

Meehelpen aan een schone en groene buurt

Adoptie afvalbak

Zwerfvuil staat ieder jaar weer in de landelijke overlast top 5. Toch zijn er, als gevolg van bezuinigingen, veel afvalbakken uit het straatbeeld verdwenen. Daarom kunt u een afvalbak en hondenpoepbak adopteren.

Groenadoptie

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Dat is bijvoorbeeld een groenvak bij u in de straat, een groenstrook naast uw woning of het groen rondom bomen. Bomen zelf komen niet in aanmerking voor adoptie, met uitzondering van knot- en leibomen en fruitbomen. Het terrein moet openbaar toegankelijk blijven en er mag dus geen hek omheen of een andere manier van afscherming. Natuurlijk bieden wij ondersteuning met advies, opruimen van snoeiafval en zo nodig vervanging van (dode) struiken en planten.

Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op, (026) 4976 911. Dan kijken we samen of het stukje groen in aanmerking komt voor adoptie.

 

Buurtfeest en straatfeest organiseren

Wilt u een buurt- of straatfeest organiseren, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet als organisator het feest wel minimaal 10 dagen van tevoren aanmelden.

Voorwaarden

Een klein evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen is maximaal 150 personen.
  • Het feest begint na 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 24.00 uur. Ook het opbouwen en afbreken mag alleen tussen deze tijden.
  • Versterkte muziek (geluidsinstallatie, live muziek of DJ) tot maximaal 80 decibel.
  • Het feest is niet op de openbare weg, fietspaden of andere plekken waar u het openbaar verkeer belemmert.
  • Gebruik van maximaal 50 m2 aan objecten (bijv. tenten, speeltoestellen, luchtkussens); waarbij 1 object niet groter is dan 10 m2.
  • Er is tijdens het feest altijd een organisator/ contactpersoon aanwezig.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan heeft u een evenementenvergunning nodig.