Dorpen en buurten

De gemeente Rheden bestaat uit 7 dorpen: Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren. Met aan de ene kant de Veluwezoom en aan de andere de IJssel is dit een unieke omgeving in Nederland.

De toekomst van onze dorpen (Structuurvisie)

Wat maakt uw dorp plezierig of minder plezierig om in te wonen? En welke verbeteringen vergroten dit plezier? Samen met u buigen we ons over de gewenste toekomst van de omgeving waarin u woont, werkt en ontspant. Dit doen we door onder de noemer ‘Mijn dorp van morgen’ structuurvisies op te stellen voor elk van onze 7 dorpen en het buitengebied.

Een structuurvisie geeft in woord en beeld weer waar we de komende 25 jaar met uw woon-, werk- en leefomgeving naar toe willen. En wat we moeten doen om dit te bereiken.

Op de website www.mijndorpvanmorgen.nl leest u alles over de structuurvisie. Hier staat onder andere wanneer we met uw dorp beginnen en hoe u mee doet.

Denk mee, doe mee: Ik buurt mee!

Samen werken aan een prettige, sociale en veilige buurt, daarvoor staat ‘Ik buurt mee!’. U als bewoner trekt samen op met organisaties als Vivare, Radar Uitvoering Oost en de politie, met aandacht voor elkaar en de buurt.
Voor alle buurten stellen wij in samenwerking met bewoners onder andere een buurtplan op, waarin staat wat er de komende 2 jaar gaat gebeuren.   

De website www.ikbuurtmee.nl  geeft informatie over de buurt, maar het is ook mogelijk om hier ideeën achter te laten. Zo werken bewoners en professionals samen aan een fijne buurt. Heeft u een goed idee om uw buurt beter te maken? Dan komt het idee misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het buurtbudget. Meer informatie en de voorwaarden leest u op http://www.ikbuurtmee.nl/idee-toevoegen/.

Meehelpen aan een schone en groene buurt

Adoptie afvalbak

Zwerfvuil staat ieder jaar weer in de landelijke overlast top 5. Toch zijn er, als gevolg van bezuinigingen, veel afvalbakken uit het straatbeeld verdwenen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om afvalbakken en hondenpoepbakken te adopteren.

Wilt u alleen of met meerdere buurtbewoners een bestaande afvalbak adopteren of heeft u een nieuwe locatie voor een afvalbak op het oog? Dan komen we graag met u in contact. Wij zorgen voor een gratis adoptiepakket met onder andere handschoenen, een rol vuilniszakken, een papierknijper en een klepje om de afvalbak af te sluiten met Oud & Nieuw. Bel voor meer informatie, (026) 49 76 911.

Groenadoptie

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Dat is bijvoorbeeld een groenvak bij u in de straat, een groenstrook naast uw woning of het groen rondom bomen. Bomen zelf komen niet in aanmerking voor adoptie, met uitzondering van knot- en leibomen en fruitbomen. Het terrein moet openbaar toegankelijk blijven en er mag dus geen hek omheen of een andere manier van afscherming. Natuurlijk bieden wij ondersteuning met advies, opruimen van snoeiafval en zo nodig vervanging van (dode) struiken en planten.

Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op, (026) 4976 911. Dan kijken we samen of het stukje groen in aanmerking komt voor adoptie.

Buurtfeest en straatfeest

Wilt u een buurt- of straatfeest organiseren, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet als organisator het feest wel minimaal 10 dagen van tevoren aanmelden (online formulier).

Voorwaarden

  • Het aantal aanwezigen is maximaal 100 personen.
  • Het feest vindt plaats tussen 10.00 en 24.00 uur.
  • Er is geen versterkte live muziek of DJ (afspelen van muziek met bijvoorbeeld een cd-speler mag wel).
  • De openbare weg biedt vrije doorgang (minimaal 3,5 meter breedte) voor hulpverleningsvoertuigen.
  • Maximaal 50 m2 aan objecten, waarbij een object niet groter mag zijn dan 10 m2.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan heeft u een evenementenvergunning nodig.