Bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw aanslag voor gemeentelijke belastingen, dan kunt u online bezwaar maken.

Voorwaarden

U kunt tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar bij ons indienen. We proberen het bezwaarschrift zo snel mogelijk af te handelen. We zijn in ieder geval verplicht om voor het eind van het jaar een uitspraak te doen.

Aanslag wel betalen

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar aantekent, moet u de aanslag betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

Wilt u uitstel van betaling, dan moet u dit in uw bezwaar duidelijk vermelden. Als wij uw bezwaar afwijzen en de vervaldatum van de aanslag is inmiddels verstreken, dan betaalt u naast de aanslag ook rente. De vervaldatum staat duidelijk op de aanslag vermeld.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In de uitspraak op uw bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.