Naam wijzigen

Gebruik achternaam bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunt u in de gemeente waar u woont aangeven welke achternaam u wilt gebruiken.

Er zijn 4 mogelijkheden:

  1. Alleen uw eigen achternaam.
  2. Alleen de achternaam van uw partner.
  3. Uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner.
  4. De achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam.

Na het beëindigen van een huwelijk, door overlijden of scheiding, mag u de naam van uw partner blijven gebruiken, maar u mag er ook altijd voor kiezen om uw oude achternaam te gebruiken.

Online doorgeven naamgebruik

Uw eigen naam (geslachtsnaam) blijft uw officiële achternaam, maar overheidsinstanties gebruiken uw opgegeven achternaam (naamgebruik). Wilt u ook dat andere organisaties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen uw nieuwe achternaam gaan gebruiken, dan regelt u dit zelf.

Op afspraak

Komt u liever langs voor het wijzigen van uw naamgebruik? Maak dan een afspraak.

Maak een afspraak

Achternaam officieel wijzigen

In uitzonderlijke gevallen kunt u een officiële wijziging van uw achternaam aanvragen. Lees meer over het wijzigen van een achternaam op de site van Dienst Justis.

Voornaam officieel wijzigen

Als u uw voornaam wilt laten wijzigen, moet u een verzoekschrift tot voornaamswijziging indienen bij de rechtbank. Het is belangrijk dat u goed onderbouwt met welke reden u uw voornaam wilt wijzigen. In de procedure van een voornaamswijziging, moet u zich altijd laten bijstaan door een advocaat.