Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen de gemeente Rheden, geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na de verhuisdatum door, of maximaal 28 dagen ervoor. U kunt een verhuizing online aan ons doorgeven.

Verhuizing doorgeven

Wilt u toch liever langskomen? Dan kunt u een afspraak maken voor het doorgeven van uw verhuizing.

Maak een afspraak

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Uw eigen verhuizing doorgeven

Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven

Dat kan voor:

  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Ik verhuis naar een andere gemeente. Wat nu?

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente Rheden. Dat regelen wij voor u.

Aan welke instanties geeft de gemeente mijn verhuizing door?

Op wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien aan welke instanties wij uw verhuizing doorgeven.

Wat moet ik doen als ik geen vaste woon- of verblijfsplaats heb?

Als u verhuist naar een (zorg)instelling kunt u mogelijk een briefadres aanvragen. Ook als u kunt aantonen dat u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, komt u in aanmerking voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven en is verplicht om uw post aan u door te geven. Aanvragen van een briefadres kunt u alleen persoonlijk doen. Een afspraak hiervoor maakt u telefonisch.

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een brief van de hoofdbewoner (de gever van het briefadres), met schriftelijke toestemming voor het gebruik van het briefadres. Deze brief moet door de hoofdbewoner getekend zijn.
  • Een kopie van een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.