Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen de gemeente Rheden, geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na de verhuisdatum door, of maximaal 28 dagen ervoor. U kunt een verhuizing online aan ons doorgeven.

Verhuizing doorgeven

Wilt u toch liever langskomen? Dan kunt u een afspraak maken voor het doorgeven van uw verhuizing.

Maak een afspraak

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven. Wilt u een verhuizing doorgeven voor iemand anders? Bekijk dan in welke gevallen dat wel en niet kan op de website van de rijksoverheid.

Verhuizen naar een andere gemeente

Woont u nu in de gemeente Rheden, maar verhuist u naar een andere gemeente? Schrijf u dan in bij uw nieuwe woongemeente. Zij regelen dat u bij ons wordt uitgeschreven.

Verhuizen vanuit het buitenland

Woont u nu in het buitenland maar komt u voor een periode van langer dan 4 maanden in onze gemeente wonen? Dan maakt u telefonisch een afspraak voor het inschrijven. 

Moving from abroad

If you plan to stay in Rheden for longer than 4 months, you need to register with the municipality. Please contact us to make an appointment.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek aan ons doorgeven.

Verhuizing buitenland doorgeven online

U kunt aangifte van emigratie ook doen aan de balies van één van de servicentra of schriftelijk aan ons doorgeven. De ondertekende brief en een kopie van een geldig legitimatiebewijs stuurt u naar:

Gemeente Rheden
t.a.v. Inwonerszaken
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg


Verhuist een minderjarig kind zonder ouders naar het buitenland, dan moeten de ouder(s) en het kind de verhuizing gezamenlijk doorgeven. Dit kan niet schriftelijk, maar alleen aan de balie van één van de servicentra.

Welke instanties krijgen bericht

Wij geven uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Briefadres

Als u kunt aantonen dat u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of u verblijft in een instelling, komt u mogelijk in aanmerking voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven en is verplicht om uw post aan u door te geven. Aanvragen van een briefadres kunt u alleen persoonlijk doen. Een afspraak hiervoor maakt u telefonisch.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een brief van de hoofdbewoner (de gever van het briefadres), met schriftelijke toestemming voor het gebruik van het briefadres. Deze brief moet door de hoofdbewoner getekend zijn.
  • Een kopie van een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.