Afvalstoffenheffing

U betaalt onder andere voor het legen van uw restafvalcontainer afvalstoffenheffing. Deze kosten betaalt u ieder jaar in uw gemeentelijke belastingen. Een grote container kost meer dan een kleine.

Kosten

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, hangt af van de grootte van de container voor het restafval (met de grijze deksel). De grootte van uw container voor GFT en papier heeft geen invloed op dit bedrag.

Kosten afvalcontainers in 2022

Type container

Kosten 2022
exclusief het basistarief van € 36,57 per jaar

140 liter restafval € 164,23
180 liter restafval € 209,50
240 liter restafval € 276,82
wijk- en verzamelcontainer  € 164,23*

* Bewoners van flatgebouwen en bovenwoningen gooien hun afval in de daarvoor bestemde wijk- of verzamelcontainer.

Kwijtschelding

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing van de grijze restafvalcontainer van 140 liter. Ontvangt u kwijtschelding en heeft u een container heeft die groter is dan 140 liter, dan hoeft u het tarief dat hoort bij de container van 140 liter niet te betalen, maar het overige deel wel. 

Meer afval door een medische aandoening

Heeft u extra kosten omdat u meer en vaker huishoudelijk afval aanbiedt door een medische aandoening? Misschien kunt u een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten. Via het online formulier sociaal domein vraagt u het aan. Bij de aanvraag dient u de volgende stukken met te sturen:

 • een factuur van apotheek of zorgverzekeraar voor incontinentie- of medisch materiaal gevoegd worden.
 • een kopie van uw Gelrepas.
 • U vermeldt welk formaat container u heeft. 
 • U vermeldt uw IBAN rekeningnummer o.v.v. uw naam, met een kopie van uw bankpas/bankafschrift waarop uw IBAN rekeningnummer te zien is. 

Container ruilen?

Wilt u een ander formaat container? Dan kunt u uw container omruilen.

U betaalt voor de rest van het jaar geen afvalstoffenheffing voor de ingeleverde container. Hiervoor krijgt u een zogenoemde verminderingsnota thuisgestuurd. Voor de nieuwe container krijgt u voor de rest van het jaar een nieuwe aanslag afvalstoffenheffing.

Vermindering bij verhuizen

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, dan hoeft u het resterende jaar geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Wij sturen u een verminderingsnota, daarop ziet u hoeveel u minder gaat betalen of hoeveel u van ons terug krijgt.

Betalen belasting

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Over de afvalstoffenheffing

De opbrengst van de afvalstoffenheffing gebruiken we voor alle afvalverwerking. De afvalstoffenheffing is onder meer voor:

 • Het ophalen en verbranden van uw restafval.
 • De inzameling van uw PMD-zakken, uw GFT-afval en uw oud papier.
 • Het plaatsen en legen van glasbakken.
 • Het recyclen van plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen, drankkartons en oud papier.
 • Het verwijderen van illegaal achtergelaten restafval bij inzamelcontainers, afval in sloten, het zwerfafval op straat, plantsoenen en bossen en het verbranden van dit afval.
 • Het afvalbrengstation.
 • De regeling voor minima.