Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden betaalt elk jaar belasting aan de gemeente voor afval. Dit noemen we afvalstoffenheffing. Met deze inkomsten kan de gemeente uw afval ophalen en verwerken.

Hoeveel afvalstoffenheffing betaal ik?

Dat hangt af van de grootte van de container voor het restafval (met de grijze deksel). De grootte van uw container voor GFT en papier heeft geen invloed op dit bedrag.

Kosten afvalcontainers in 2024

Type container

Kosten 2024
exclusief het basistarief van € 38,57 per jaar

140 liter restafval € 152,-
180 liter restafval € 194,96
240 liter restafval € 258,85
wijk- en verzamelcontainer  € 152,-

* Bewoners van flatgebouwen en bovenwoningen gooien hun afval in de daarvoor bestemde wijk- of verzamelcontainer.

Ik heb meer afval door een medische aandoening. Kan ik een vergoeding voor de extra kosten krijgen?

Misschien kunt u een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten. Via het online formulier sociaal domein vraagt u het aan. Bij de aanvraag stuurt u mee:

  • een factuur van apotheek of zorgverzekeraar voor incontinentie- of medisch materiaal gevoegd worden.
  • een kopie van uw Gelrepas.
  • U vermeldt welk formaat container u heeft. 
  • U vermeldt uw IBAN rekeningnummer o.v.v. uw naam, met een kopie van uw bankpas/bankafschrift waarop uw IBAN rekeningnummer te zien is. 

Kan ik een container ruilen?

Wilt u een ander formaat container? Dan kunt u uw container omruilen.

U betaalt voor de rest van het jaar geen afvalstoffenheffing voor de ingeleverde container. Hiervoor krijgt u een zogenoemde verminderingsnota thuisgestuurd. Voor de nieuwe container krijgt u voor de rest van het jaar een nieuwe aanslag afvalstoffenheffing.

Ik ga verhuizen. Hoe zit het dan met de afvalstoffenheffing?

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, dan hoeft u het resterende jaar geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Wij sturen u een verminderingsnota, daarop ziet u hoeveel u minder gaat betalen of hoeveel u van ons terug krijgt.

Ik kan de belasting nu niet betalen. Wat nu?

Dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.