Paspoort, rijbewijs, uittreksels

 • Paspoort

  Het aanvragen en afhalen van een paspoort moet u altijd zelf doen. Het paspoort ligt na 5 werkdagen voor u klaar op de locatie waar u het heeft aangevraagd en kost € 81,50

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart is een geldig legitimatiebewijs in Nederland en bijna alle landen in Europa. Het aanvragen en afhalen van een identiteitskaart moet u altijd zelf doen, dat geldt ook voor kinderen. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig en kost € 74,00.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan bij de balie van het Servicecentrum in Dieren of Velp. Een verlopen rijbewijs regelt u eenvoudig online. Wilt u een buitenlands rijbewijs omzetten? Bekijk dan eerst de voorwaarden.

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  De gezondheidsverklaring is een lijst met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Deze heeft u in sommige gevallen nodig bij de aanvraag of verlenging van uw rijbewijs.

 • Uittreksels, aktes, bewijzen

  Aanvragen van een uittreksel Persoonsgegevens (BRP) en Burgerlijke Stand. Dit regelt u heel eenvoudig online.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen

  Een werkgever of vereniging kan u vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 • Bewijs van garantstelling en legalisatie handtekening

  Voor de visumaanvraag van een persoon uit het buitenland is soms een garantstelling nodig. Maak voor de aanvraag direct online een afspraak.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Als u niet wilt dat maatschappelijke organisaties uw gegevens kunnen opvragen, vraag dan geheimhouding persoonsgegevens aan.

 • Naturaliseren

  Als u vanuit het buitenland komt is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert en weet hoe de samenleving werkt.

 • Naam wijzigen

  Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan kunt u in de gemeente waar u woont aangeven welke achternaam u wilt gebruiken.

 • Geboorte, trouwen, overlijden

  Aangifte van geboorte of overlijden en andere levensgebeurtenissen.

 • Wijziging geslacht en voornamen

  13 mei 2024
 • Attestatie de vita aanvragen

  Een attestatie de vita is een verklaring van de gemeente dat u in leven bent.

 • Verklaring van afstand Nederlandse nationaliteit

  U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u een Verklaring van afstand (van uw Nederlandse nationaliteit) aflegt.

 • Verklaring positie Molukkers

  Als op u de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is, of van toepassing is verklaard, kunt u de gemeente waarin u woont of verblijft verzoeken een verklaring af te geven dat u overeenkomstig de bepalingen van deze wet als Nederlander zult worden behandeld.

 • Registratie Niet-Ingezetenen (RNi)

  Verblijft u niet langer dan 4 maanden in Nederland? Of woont u in het buitenland? U kunt zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) door een afspraak in te plannen bij een van de 19 gemeenten met een RNI-loket in Nederland. U krijgt na inschrijving een burgerservicenummer (BSN).

 • Persoonsgegevens verklaring onder eed of belofte

  Heeft u geen documenten van een officiële gebeurtenis in het buitenland, zoals een huwelijk of overlijden? Leg dan een verklaring over uw persoonsgegevens af bij de gemeente.