Biodiversiteit

Biodiversiteit: u hoort het tegenwoordig steeds vaker, maar wat is het eigenlijk? De biodiversiteit zegt iets over hoeveel verschillende planten en dieren er in een bepaald gebied zijn. Simpel gezegd: hoe hoger de biodiversiteit, hoe meer soorten en dus hoe beter voor mens en dier. Wij zijn 1 van de groenste gemeenten van Nederland en hebben door onze unieke ligging tussen Veluwe en IJssel heel veel verschillende soorten dieren en planten. Toch neemt ook hier de biodiversiteit dramatisch af.

Wat kunt u doen?

Verrassend genoeg zien we steeds vaker dat de biodiversiteit in dorpen en steden vergelijkbaar is met die van omliggende natuurgebieden. Veel vaker dan u denkt is uw directe buurman een vos en uw huisgenoot een vleermuis. Deze soorten vervullen hun rol in uw leefomgeving. Van het jagen op ratten en muizen tot het vangen van muggen of het bestuiven van bloemen. Kortom, een onmisbare schakel in de natuur die wij mensen hard nodig hebben. Dorpen en steden krijgen een steeds belangrijkere rol als leefgebied voor diverse planten- en diersoorten. Ze kunnen uw hulp zeker gebruiken. Met een paar eenvoudige maatregelen kunt u het de natuur gemakkelijker maken en zo de biodiversiteit vergroten.

Er zijn grofweg 30 maatregelen onverdeeld in de 6 groepen:

  • Verblijfplaatsen voor diersoorten
  • Toepassingen in het verkeer
  • Gebruik van beplanting
  • Waterhuishouding
  • Verbinden
  • Ecologisch beheer

Deze maatregelen zijn samengevat in de handige biodiversiteitswaaier (PDF, 908 kB).

Isoleren van uw huis

Wilt u uw dak of spouwmuur isoleren? Dan bent u volgens de Wet natuurbescherming verplicht om eerst te laten onderzoeken of er geen vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen zitten.

Vleermuizen kunnen namelijk slapen in uw gevel of onder uw dak. Gierzwaluwen en huismussen kunnen een nest hebben onder uw dak. Om te voorkomen dat deze dieren dood gaan of hun huis kwijtraken kan met een inspectie worden ingeschat hoe groot de kans is op hun aanwezigheid. Wij adviseren u om voorafgaand aan de isolatie van uw woning een deskundig onderzoeksbureau te vragen naar een 'quickscan gebouwbewonende soorten'.

Plaatsen van zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen plaatsen op uw woning? Dan vragen wij u rekening te houden met het broedseizoen. In de periode van 15 augustus tot en met 15 maart is het risico op het verstoren van verblijfplaatsen van beschermde soorten beperkt. Als u bij het plaatsen van de panelen lege nesten aantreft, dan moet u deze laten zitten.

Neem contact op met energiek@rheden.nl voor meer informatie.

Overlast van dieren

Heeft u overlast van vleermuizen of andere dieren. Kijk dan welke maatregelen u kunt nemen.