Honden uitlaten en losloopgebieden

Om overlast te verminderen, zijn er regels opgesteld over het opruimen van hondenpoep en het laten loslopen van honden. Het gedrag van hondenbezitter speelt daarbij een belangrijke rol.

Waar mag ik mijn hond uitlaten?

Uw hond mag niet op plaatsen komen die bestemd zijn voor kinderen zoals kinderspeelplaatsen, zandbakken, schoolpleinen en speelweides. Niet in de laatste plaats omdat sommige kinderen bang zijn voor honden.

Losloopgebieden

Binnen en buiten de bebouwde kom moeten honden aan de lijn. Maar er zijn ook speciale plekken waar honden lekker los kunnen lopen en rennen. Bekijk de plattegrond van de hondenlosloopgebieden (PDF, 4,6 MB).

Opruimen hondenpoep

Binnen de bebouwde kom is er een opruimplicht van hondenpoep. Dat geldt ook voor onder de struiken of in de goot.

Er zijn op verschillende plekken hondenpoepbakken en dispensers geplaatst met speciale opruimzakjes. Gooi deze afvalzakjes alstublieft niet in het riool, dit kan verstopping veroorzaken. De afvalbakken en dispensers worden vaak onderhouden door vrijwilligers. Wilt u ook een afvalbak adopteren? Neem dan contact met ons op.

Houd honden zoveel mogelijk weg uit weilanden. Nespora caninum is een besmettelijke veeziekte die voorkomt bij runderen en zelfs een miskraam kan veroorzaken bij koeien. Honden spelen een belangrijke rol bij de besmetting. Als een koe gras eet met hondenpoep, kan deze besmet raken. Daar komt bij dat veel weilanden privéterrein zijn en u toestemming moet hebben van de eigenaar om daar te wandelen of uw hond uit te laten.

Belasting en toezicht

Voor het hebben van 1 of meerdere honden heffen wij hondenbelasting. Hiervoor plaatsen wij bijvoorbeeld hondenpoepbakken met speciale opruimzakjes.

Toezichthouders houden naleving van regels in de gaten. Voor het negeren van het aanlijngebod is dit € 95,00. Voor het negeren van het opruimgebod of de aanwezigheid op kinderspeelplaatsen zelfs € 140,00.

Het belangrijkste blijft natuurlijk dat u als hondenbezitter zelf goed oplet en zich aan de regels houdt.  U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond.

Melding en vragen

Bent u aangevallen of gebeten door een (loslopende) hond? Ga dan altijd naar een huisarts of eerste hulppost; hoe oppervlakkig of klein de verwonding ook is. En meld de aanval bij de politie.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Meld dit dan online of neem contact op. U kunt ook altijd een toezichthouder op straat aanspreken.