Hond(en) uitlaten

Lekker erop uit met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat honden- en niet-hondenbezitters hier overlast van ervaren of zich ergeren. Het gedrag van u als hondenbezitter speelt daarbij een belangrijke rol.

Waar moet ik mijn hond aanlijnen?

Binnen en buiten de bebouwde kom moeten honden aan de lijn. Ook moet uw hond aangelijnd zijn op plekken die bestemd zijn voor kinderen zoals kinderspeelplaatsen, zandbakken, schoolpleinen en speelweides. 

Waar mag mijn hond los lopen?

Er zijn genoeg (speciale) plekken waar uw hond lekker los kan lopen en rennen. Bekijk hiervoor de plattegrond van de hondenlosloopgebieden (PDF, 4,6 MB).

Waar mag ik mijn hond niet uitlaten?

Houd uw hond(en) zoveel mogelijk weg uit weilanden. Nespora caninum is een besmettelijke veeziekte die voorkomt bij runderen en zelfs een miskraam kan veroorzaken bij koeien. Honden spelen een belangrijke rol bij de besmetting. Als een koe gras eet met hondenpoep, kan deze besmet raken. Daar komt bij dat veel weilanden privéterrein zijn en u toestemming moet hebben van de eigenaar om daar te wandelen of uw hond uit te laten.

Waar kan ik de hondenpoep weggooien?

Binnen de bebouwde geldt er een opruimplicht van hondenpoep, ook onder struiken en in de goot. Er zijn op verschillende plekken hondenpoepbakken en dispensers geplaatst met speciale opruimzakjes. Gooi deze afvalzakjes alstublieft niet in het riool, dit kan verstopping veroorzaken. De afvalbakken en dispensers worden vaak onderhouden door vrijwilligers. Wilt u ook een afvalbak adopteren? Neem dan contact met ons op.

Waarvoor betaal ik hondenbelasting?

Voor het hebben van 1 of meerdere honden heffen wij hondenbelasting. Hiervoor plaatsen wij bijvoorbeeld hondenpoepbakken met speciale opruimzakjes.

Toezichthouders houden naleving van regels in de gaten. Voor het negeren van het aanlijngebod is dit € 95,00. Voor het negeren van het opruimgebod of de aanwezigheid op kinderspeelplaatsen zelfs € 140,00.

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen of klachten?

Bent u aangevallen of gebeten door een (loslopende) hond? Ga dan altijd naar een huisarts of eerste hulppost; hoe oppervlakkig of klein de verwonding ook is. En meld de aanval bij de politie.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Meld dit dan online of neem contact op. U kunt ook altijd een toezichthouder op straat aanspreken.