Uittreksels, aktes, bewijzen

U vraagt het uittreksel burgerlijke stand en het uittreksel basisregistratie personen (BRP) makkelijk online aan. U ontvangt het uittreksel binnen 5 dagen per post.

Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Rheden woont. Op het uittreksel staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Het uittreksel kost € 13,15. Let op! In het servicecentrum in Dieren is vanaf 1 juni 2024 betaling alleen mogelijk via pin.

Aanvragen uittreksel BRP

BRP-correctieverzoek of wijzigingsverzoek

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed zijn geregistreerd, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op de website van MijnOverheid. U kunt een correctieverzoek alleen indienen voor uzelf, uw minderjarige kinderen en/of uw curandus. Dit dient u schriftelijk te doen.

Wat stuurt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een bewijs van de foutieve gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
  • Een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte. Dit is belangrijk, omdat de gemeente alleen op basis van officiële brondocumenten gegevens kan corrigeren in de BRP

Op de website Nederland Wereldwijd kunt u zien aan welke vereisten uw brondocumenten uit het buitenland moeten voldoen, zodat u ze kunt gebruiken bij uw correctieverzoek.

Afhandeling door de gemeente

Binnen 4 weken past de gemeente de foutieve gegevens aan. De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast. Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Het uittreksel burgerlijke stand geeft informatie over iemands geboorte, huwelijk of partnerschap, echtscheiding of overlijden. U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar dit is gebeurd. Het uittreksel kost € 16,60. Let op! In het servicecentrum in Dieren is vanaf 1 juni 2024 betaling alleen mogelijk via pin.

Aanvragen uittreksel burgerlijke stand

Uittreksel aanvragen door advocaat of notaris

Heeft u als advocaat of notaris een uittreksel BRP of uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u deze het makkelijkste online aanvragen. U kunt van meerdere personen tegelijk gegevens opvragen. Wij streven ernaar het document binnen 5 werkdagen te verzenden.

Aanvragen uittreksel BRP voor advocaten en notarissen

Aanvragen uittreksel burgerlijke stand voor advocaten en notarissen

Kan ik voor iemand anders het uittreksel aanvragen?

Het is ook mogelijk om voor een partner/ kind of ouder een uittreksel burgerlijke stand aan te vragen. Bij de aanvraag voor de partner / ouder of meerderjarig kind moet wel een machtiging worden geüpload. De machtiging moet een handtekening en kopie legitimatiebewijs van betrokkene hebben. 

Kan ik een internationaal uittreksel aanvragen?

Van zowel een uittreksel persoonsgegevens als een uittreksel burgelijkse stand, kunnen wij voor u een internationale versie maken. U kunt in het online formulier aangeven dat u een internationale variant wilt ontvangen. De internationale variant is meertalig, waaronder Engels en Duits.

Het lukt me niet om het uittreksel online aan te vragen, wat kan ik doen?

Maak een afspraak voor een aanvraag aan de balie. U ontvangt het uittreksel dan direct.

Maak een afspraak