Uittreksels, aktes, bewijzen

Als u de aanvraag online doet, sturen we het uittreksel binnen 5 werkdagen per post naar u op.

Type uittreksel

Met een uittreksel persoonsgegevens (BRP) toont u aan dat u in de gemeente woont, u vraagt het dan ook aan in de gemeente waar u ingeschreven staat.
Op een uittreksel burgerlijke stand staan gegevens die bij een bepaalde levensgebeurtenis horen. Voorbeelden zijn een geboorteakte, overlijdensakte of huwelijksakte. U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Internationaal uittreksel

Van zowel een uittreksel persoonsgegevens als een uittreksel burgelijkse stand, kunnen wij voor u een internationale versie maken. U kunt in het online formulier aangeven dat u een internationale variant wilt ontvangen. De internationale variant is meertalig, waaronder Engels en Duits.

Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Rheden woont. Op het uittreksel staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Afhankelijk van het doel van het uittreksel, vermelden we aanvullende informatie zoals:

  • Bewijs van Nederlanderschap
  • Bewijs van in leven zijn
  • Adreshistorie

Bij de online aanvraag van het uittreksel Basisregistratie Personen (DigiD verplicht) kunt u aangeven waarvoor u het nodig heeft.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. U kunt dit bewijs daarom alleen persoonlijk aanvragen bij een van onze balies.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Gemeenten bewaren aktes van levensgebeurtenissen. In de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond kunt u van de volgende aktes een uittreksel (samenvatting) aanvragen:

  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte
  • Echtscheidingsakte
  • Overlijdensakte
  • Akte van geregistreerd partnerschap
  • Akte beëindiging geregistreerd partnerschap
  • Akte van omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

In deze gemeente kunt u een uittreksel burgerlijke stand online aanvragen (DigiD verplicht).

Aanvraag op afspraak

Wilt u zeker weten dat u snel geholpen wordt, plan dan een afspraak in voor het aanvragen van uw uittreksel, akte of bewijs.

Zonder afspraak

Bekijk onze actuele openingstijden om te zien op welke moment u zonder afspraak terecht kunt bij ons gemeentehuis in De Steeg of de Servicecentra in Dieren en Velp.

Kosten

kosten uittreksels
Product Prijs
Uittreksel persoonsgegevens (BRP) € 11,90
Uittreksel burgerlijke stand € 13,40

U betaalt de kosten van een uittreksel aan het einde van uw online aanvraag met creditcard of iDeal.