Overlast door hoog grondwater

De afgelopen weken is er veel regen gevallen, ook in onze gemeente. Daardoor is de grondwaterstand sterk gestegen. De gemeente krijgt hier veel meldingen over. Bijvoorbeeld over water in kruipruimtes. Veel mensen vragen zich af wat ertegen te doen is. Het is goed om u te realiseren dat een hoge grondwaterstand van tijdelijke aard is Als het enige weken niet meer regent, zal de grondwaterstand vanzelf weer dalen en het water in de kruipruimte verdwijnt dan weer.

De grondwaterstand is een natuurlijk fenomeen dat nauwelijks te beïnvloeden is. U bent zelf verantwoordelijk voor de grondwatersituatie op uw eigen perceel. U moet er dus ook zelf voor zorgen dat een kelder of souterrain van uw woning waterdicht is. De gemeente heeft geen middelen om het grondwater te regelen, maar kan u wel adviseren over te nemen maatregelen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 026 49 76 911 

Acuut gevaar

Is er acuut gevaar en hebt u schade aan uw woning of bedrijf door via het maaiveld (via de stoep, op straathoogte) binnenstromend water? Onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kunt u verhalen op uw verzekering. Het is ook goed om de gebeurtenis ook bij de gemeente melden. Dit kan via gemeente@rheden.nl, tav de afdeling Water en Riolering.

Overlast in de openbare ruimte

Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande infographic wie u kunt bellen. Alleen bij acuut gevaar of een levensbedreigende situatie belt u 112.

Wateroverlast-wie-bel-je

Waarom pompt de gemeente het grondwater niet weg?

Het heeft weinig nut om het grondwater grootschalig weg te pompen en af te voeren in de riolering, omdat het weggepompte water meteen weer wordt aangevuld. Daarnaast bevat het grondwater ijzer (‘oer’) wat grote schade veroorzaakt aan de leidingen en de gemalen. Op kleine schaal kan het wel zinvol zijn om water weg te pompen en om zo een acute overlastsituatie tegen te gaan. Als u water wegpompt, dan mag u het lozen op de gemeentelijke riolering. 

Water in de kruipruimte

Water in de kruipruimte is helemaal niet erg. De kruipruimte kan daar wel tegen. De kruipruimte wordt met het zakken van de grondwaterstand vanzelf weer droog. Het is niet aan te raden spullen op te slaan in de kruipruimte of elektrische verbindingspunten in de kruipruimte te maken. 
 

Wat te doen tegen water in de kruipruimte?

•    Water uit de kruipruimte halen, bijvoorbeeld met een pomp;
•    Kruipruimte isoleren;
•    Kruipruimte ventileren;
•    Grond in de kruipruimte los maken; zodat het beter kan wegzakken
•    Drainage aanleggen rondom woning;
•    Niets doen (als de overlast slechts af en toe is);

Wat te doen bij water in de kelder, het souterrain of de convectorput

Het is verstandig om na te denken over het waterdicht maken van uw kelder of souterrain;
•    Kelder of put waterdicht laten maken door een gespecialiseerd bedrijf;
•    Vlakzuiger plaatsen op het laagste punt in de kelder, met daarboven een roostervloer.
 

Wat te doen bij wateroverlast in de tuin

•    Tuin minimaal 1 meter diep doorspitten;
•    Planten of bomen met diepe wortels aanbrengen;
•    Wachten (de problemen verdwijnen vaak na een tijdje).

Wat te doen bij vocht in de woning

•    Oorzaak onderzoeken;
•    Huidige vloer vervangen door een vochtdichte vloer;
•    Drainage aanleggen;
•    Kruipruimte isoleren en/of goed ventileren.