Wijkuitvoeringsplan Dieren-West

Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. Dieren-West is zo’n wijk. Bewoners, wij als gemeente en andere wijkpartners bekijken samen hoe de wijk stap voor stap van het aardgas af kan.

Nieuwe versie wijkuitvoeringsplan

Bekijk de nieuwe versie op watisjouwrheden.nl.
 

Wijkuitvoeringsplan (WUP)

Samen met experts, diverse inwoners en andere betrokken partijen binnen de gemeente is er het afgelopen 1,5 jaar verkend op welke manier Dieren-West aardgasvrij kan worden gemaakt. In het voorlopige werkdocument Wijkuitvoeringsplan (WUP) staat dat zij over 10 jaar, in 2033, aardgasvrij willen zijn en dus op een alternatieve, duurzame manier de woningen verwarmen, warm tapwater krijgen en elektrisch koken. Dat willen zij bereiken door ambitieus in te zetten op energiebesparing, door zonnepanelen op daken, door te kiezen voor (all electric) warmtepompen en door het elektriciteitsnetwerk op orde te brengen.

Bekijk het Werkdocument Wijkuitvoeringsplan Dieren-West en de bijlagen via de website watisjouwrheden