Duurzaamheidsagenda

Het Rhedense college van B&W stemde op dinsdag 19 september 2023 in met de Duurzaamheidsagenda 2023-2026. Het Burgerakkoord ‘Rheden CO2-neutraal’ is aan de hand van vier thema’s uitgewerkt in een Duurzaamheidsagenda: Bewustwording en Consuminderen, Groen en Voedsel, Verduurzamen Woningen en Lokale Energie. De agenda is in afstemming met de klankbord-, kern- en werkgroepen van het G1000 Burgerberaad tot stand gekomen. 

Bekijk de Duurzaamheidsagenda op de website WatisjouwRheden.nl