Bouwen op achterterreinen

In 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader ‘Bouwen op achterterreinen’ (PDF, 1,1 MB) vastgesteld. Hierin staan criteria waarmee plannen voor woningbouw op binnenterreinen en achterterreinen kunnen worden beoordeeld. Criteria zijn onder andere: voldoende parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid van de woningen. Er mogen geen rommelige situaties ontstaan en moet er rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden.

Het blijft belangrijk dat de plannen zorgen voor een ruimtelijke kwaliteitswinst. Waardevol groen wordt dus niet opgeofferd ten gunste van bouwplannen.

Voor ontwikkelaars of eigenaren van grond kan met het beleidskader al snel worden ingeschat of een plan kans maakt. Als dat het geval is kan een plan worden uitgewerkt en besproken met de buurt. Als met alle belangen -en met beleid en wetgeving- rekening is gehouden kan de formele procedure in gang worden gezet.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie, onder andere over: