Welstand en erfgoed

Welstand gaat over hoe een bouwplan architectonisch in de omgeving past. We hebben het dan over vorm, materiaal en kleurstelling. De Welstandsnota laat zien wat wel en niet mag. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, heeft u soms te maken met de Welstandsnota.

Kijk in de Welstandsnota welke uitgangspunten gelden voor uw specifieke bouw- of verbouwplannen.

Beeldkwaliteitsplan

In aanvulling op de Welstandsnota stelt de gemeenteraad een beeldkwaliteitsplan vast. Het beeldkwaliteitsplan geeft meer gedetailleerde richtlijnen en handvatten.

Erfgoed

Wilt u een monument verbouwen? Of heeft u bouwplannen binnen een beschermd dorpsgezicht? Dan moet u vaak aan strengere regels voldoen. Neem dan contact met ons op. Samen met u bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Neem ook gerust contact met ons op als u overweegt een monument aan te kopen en u benieuwd bent naar de mogelijkheden.

Meer informatie over monumenten en erfgoed kunt u vinden op de pagina Cultuurhistorisch erfgoed.

Monumenten

Bekijk de Monumentenlijst 2014 (PDF, 1,1 MB).

Beschermd dorpsgezicht

Voor beschermde dorpsgezichten zijn er regels als het gaat om bouwwerkzaamheden en welstandseisen. Hiermee krijgt u te maken als u een omgevingsvergunning aanvraagt of vergunningvrij wilt bouwen.

3 dorpsgezichten hebben een beschermde status: Dieren-Zuid, Villapark Overbeek in Velp en het buitengebied van Laag-Soeren. Meer informatie zoals de begrenzingskaart, besluit en toelichting vindt u bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.