Rioolheffing

Ieder huishouden en bedrijf betaalt elk jaar belasting aan de gemeente voor het riool. Dit noemen we rioolheffing. Met deze inkomsten zorgt de gemeente voor aanleg, onderhoud en vernieuwing van het riool.

Wat betaal ik aan rioolheffing?

Rioolheffing eigenaren

Eigenaar Kosten per jaar 2024
Per (on)roerende zaak € 74,43

 

Rioolheffing gebruikers

Gebruiker Kosten per jaar 2024
Waterverbruik tot en met 299 m3 € 132,83
Waterverbruik van 300 tot 1000 m3 € 375,84
Waterverbruik van 1.000 tot 10.000 m3 € 3.104,38
Waterverbruik van meer dan 10.000 m3 € 24.398,87

 

Ik ben eigenaar en ga verhuizen. Wat gebeurt er met de rioolheffing?

Verhuizen of verkopen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Eigenaren betalen rioolheffing voor de aansluiting op het riool. Bent u op 1 januari eigenaar van bijvoorbeeld een woning of winkel, dan betaalt u belasting voor het hele jaar. Bij verkoop wordt de heffing meestal via de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.  

Ik huur en ga verhuizen. Wat gebeurt er met de rioolheffing?

Voor gebruikers gaat het om het afvoerrecht. U betaalt belasting voor het gebruikmaken van de gemeentelijke riolering. Bij overlijden of als u verhuist naar een andere gemeente, hoeft u het resterende jaar geen belasting meer te betalen. Wij sturen u een verminderingsnota, daarop ziet u hoeveel u minder gaat betalen of hoeveel u van ons terug krijgt.

Ik heb een recreatiewoning. Moet ik ook rioolheffing betalen?

Als er direct of indirect een aansluiting op de riolering is, moet u rioolheffing betalen. Dit geldt ook voor stacaravans of huisjes op bijvoorbeeld de Jutberg in Laag-Soeren of Heuvenseweg in Rheden.

Betalen belasting of bezwaar indienen

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.