Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden betaalt elk jaar belasting aan de gemeente voor afval. Dit noemen we afvalstoffenheffing. Met deze inkomsten kan de gemeente uw afval ophalen en verwerken.

Kosten

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, hangt af van de grootte van de container voor het restafval (met de grijze deksel). De grootte van uw container voor GFT en papier heeft geen invloed op dit bedrag.

Kosten afvalcontainers in 2023

Type container

Kosten 2023
exclusief het basistarief van € 38,57 per jaar

140 liter restafval € 173,17
180 liter restafval € 220,91
240 liter restafval € 291,90
wijk- en verzamelcontainer  € 173,17

* Bewoners van flatgebouwen en bovenwoningen gooien hun afval in de daarvoor bestemde wijk- of verzamelcontainer.

Meer afval door een medische aandoening

Heeft u extra kosten omdat u meer en vaker huishoudelijk afval aanbiedt door een medische aandoening? Misschien kunt u een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten.  Via het online formulier sociaal domein vraagt u het aan. Bij de aanvraag stuurt u mee:

  • een factuur van apotheek of zorgverzekeraar voor incontinentie- of medisch materiaal gevoegd worden.
  • een kopie van uw Gelrepas.
  • U vermeldt welk formaat container u heeft. 
  • U vermeldt uw IBAN rekeningnummer o.v.v. uw naam, met een kopie van uw bankpas/bankafschrift waarop uw IBAN rekeningnummer te zien is. 

Container ruilen?

Wilt u een ander formaat container? Dan kunt u uw container omruilen.

U betaalt voor de rest van het jaar geen afvalstoffenheffing voor de ingeleverde container. Hiervoor krijgt u een zogenoemde verminderingsnota thuisgestuurd. Voor de nieuwe container krijgt u voor de rest van het jaar een nieuwe aanslag afvalstoffenheffing.

Vermindering bij verhuizen

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, dan hoeft u het resterende jaar geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Wij sturen u een verminderingsnota, daarop ziet u hoeveel u minder gaat betalen of hoeveel u van ons terug krijgt.

Betalen belasting

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.