Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing voor het legen van uw container. Deze kosten betaalt u ieder jaar in uw gemeentelijke belastingen. Een grote container kost meer dan een kleine.

De opbrengst van de afvalstoffenheffing gebruiken we voor alle afvalverwerking. Uw container wordt aan huis geleegd, we plaatsen en legen glasbakken en u kunt gebruikmaken van de milieustraat.

Kosten

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, hangt af van de grootte van de container voor het restafval (met de grijze deksel). De grootte van uw container voor GFT en papier heeft geen invloed op dit bedrag.

kosten afvalcontainers in 2017 en 2018
Type container

Kosten 2017
inclusief het basistarief van € 25,20 per jaar

Voorlopige kosten 2018
inclusief het basistarief van € 26,04 per jaar

140 liter restafval € 146,16 € 157,00
180 liter restafval € 180,12 € 193,00
240 liter restafval € 230,64 € 247,00
wijk- en verzamelcontainer € 146,16* € 157,00*

* Bewoners van flatgebouwen en bovenwoningen gooien hun afval in de daarvoor bestemde wijk- of verzamelcontainer.

Het basistarief is onder meer voor het verwerken van oud papier, glas, chemisch afval en grofvuil.

Definitieve tarieven 2018

De gemeenteraad bepaalt in november 2017 de definitieve tarieven voor de afvalstoffenheffing 2018.

Over de afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is onder meer voor:

  • het ophalen van uw restafval
  • de twee wekelijkse inzameling van uw PMD-zakken, uw GFT-afval en uw oud papier
  • het recyclen van plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen, drankkartons en oud papier en het verbranden van restafval
  • het verwijderen van illegaal achtergelaten restafval bij inzamelcontainers, afval in sloten, het zwerfafval op straat, plantsoenen en bossen en het verbranden van dit afval
  • het afvalbrengstation
  • de regeling voor minima

Kwijtschelding

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing van de grijze restafvalcontainer van 140 liter. Als u een container heeft die groter is dan 140 liter, hoeft u het tarief behorend bij de container van 140 liter niet te betalen, maar het overige deel moet u wel betalen.

Container ruilen?

Wilt u een ander formaat container? Dan kunt u deze omruilen.

U betaalt voor de rest van het jaar geen afvalstoffenheffing voor de ingeleverde container. Hiervoor krijgt u een zogenoemde verminderingsnota thuisgestuurd.

Voor de nieuwe container krijgt u voor de rest van het jaar een nieuwe aanslag afvalstoffenheffing.

Let op! De hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van de grootte van uw container voor restafval (met de grijze deksel). De grootte van uw container voor GFT en papier heeft geen invloed op deze heffing.

Vermindering bij verhuizen

Gaat u verhuizen buiten de gemeente Rheden, dan hoeft u het resterende jaar geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Wij sturen u een verminderingsnota, daarop ziet u hoeveel u minder gaat betalen of hoeveel u van ons terug krijgt.

Korting door medische indicatie

Heeft u om medische redenen meer afval dan andere mensen, door incontinentie- stoma- of nierdialysemateriaal? Dan krijgt u korting op de afvalstoffenheffing. U regelt dit door het verzoek om korting op de aanslag afvalstoffenheffing (PDF, 87 kB) in te vullen.

Betalen belasting

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.