Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een woning betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Voor een niet-woning, bijvoorbeeld een kantoor, bedrijfspand, winkel of school, betaalt niet alleen de eigenaar, maar ook de gebruiker onroerendezaakbelasting.

Bent u op 1 januari van het jaar eigenaar van een woning of eigenaar/gebruiker van een niet-woning dan betaalt u de aanslag over het hele jaar. Verkoopt u uw (niet-)woning of gaat u verhuizen, dan heeft dit geen invloed op de aanslag. Bij verkoop wordt het meestal via de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.  

Geen eigenaar, maar vruchtgebruiker of erfpachter

Als eigenaar geldt niet alleen iemand die het volledige eigendom heeft, maar bijvoorbeeld ook een erfpachter of vruchtgebruiker. Ook dan moet u belasting betalen.

Kosten

De hoogte van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. In 2022 zijn deze percentages:

  • eigenaar woningen 0,1194%
  • eigenaar niet-woningen 0,2444%
  • gebruiker niet-woningen 0,1873%

Betalen belasting

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Invloed coronacrisis

Lees verder voor meer informatie over de invloed van de coronacrisis op de ontwikkeling van de waarde van de gebouwen.