Verstopte riolering

Uw woning, winkel of bedrijfspand zijn aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Het riool voert afvalwater en een deel van het regenwater af. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door ons aangelegd én onderhouden. Daarvoor betaalt u jaarlijks de rioolheffing. Voor de rioolleiding tussen uw perceelgrens en uw woning bent u zelf verantwoordelijk.

Verstopping

Heeft u een verstopt riool? Onderzoek dan eerst of het probleem op uw eigen terrein zit. Hiervoor kunt u het beste het controleputje opgraven. Het putje bevindt zich normaal gesproken op 50 centimeter binnen de perceelgrens. Als er geen water in het putje staat, zit de verstopping op uw eigen terrein. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Staat er wel water in het putje, of kunt u het putje niet vinden, neem dan contact met ons op.

Huurders van Vivare

Verstopping, huurders van Vivare kunnen rechtstreeks bellen naar Weijers riooltechniek.
Tel: 085 760 66 12 ma t/m vrijdag 8:00 tot 16:30 uur 

Spoedgevallen

Buiten kantoortijden meldt u verstoppingen van het gemeentelijk riool bij Van der Velden Rioleringsbeheer, (026) 32 15 316.

Als u zelf een ander bedrijf inschakelt, worden de kosten (tot een maximum bedrag) alleen door ons vergoed als:

  • De verstopping zich op gemeentelijke grond bevindt.
  • De oorzaak niet te herleiden is naar uw eigen lozingsgedrag.

Kosten voor het opzoeken van uw controleput worden niet door ons vergoed.

Zelf verstopping voorkomen

U kunt zelf heel goed verstoppingen voorkomen. Zorg dat luiers, maandverband, schoonmaakdoekjes, dweilen, borstels en dergelijke niet in de afvoer of het toilet terechtkomen. Maar ook etensresten, olie, vet, koffiefilters, kattenbakgrind of aquariumzand horen niet in de riolering. Als u dit in de gaten houdt, bent u verzekerd van een goede afvoer van uw afvalwater. Op de pagina Afval scheiden leest u welk afval u waar kwijt kunt.

Droge voeten houden

Als het hard regent stroomt het riool al snel vol. Het regenwater zoekt zijn weg naar het laagste punt. Daar kunt u soms flink last van hebben. De straat kan een poosje vol water staan en soms stroomt water de tuin in. Hinder en overlast is vaak niet te voorkomen en in veel gevallen van korte duur. Operatie Steenbreek laat zien wat u zelf kunt doen om regenwater in uw tuin goed af te voeren. Zo helpt u het riool minder te belasten.

Ons klimaat verandert en zware regenbuien zullen naar verwachting vaker voorkomen. Wij bereiden ons voor door het water, waar mogelijk, tijdelijk op te vangen. We leiden het water naar plekken waar het zo min mogelijk hinder veroorzaakt (bijvoorbeeld naar een laaggelegen plantsoen). Daar zakt het water in de bodem of we voeren het af naar een sloot, als die in de buurt is. In sommige gevallen leggen we grotere rioolbuizen aan, maar dat is erg kostbaar en technisch niet overal mogelijk.

Video Rioned "Water op straat na hevige regenval"

Video Rioned "Het regent, het regent"