Duurzaamheid, klimaat

 • De Rhedense Klimaataanpak

  Een klimaatbestendige en CO2neutrale gemeente in 2040, dat is ons doel. Alle energie (warmte en elektriciteit) die nodig is voor wonen en werken, wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opgewekt.

 • Duurzaam wonen en ondernemen

  Een duurzame woning is goed voor het klimaat en draagt bij aan meer wooncomfort. En op de lange termijn is het vaak goed voor uw portemonnee.

 • Warmtetransitie

  In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. We willen dit al in 2040 bereiken. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten alle huizen en gebouwen van het aardgas af. Dat noemen we de warmtetransitie.

 • Energie en Landschap

  Voor de korte en middellange termijn staat de opwek van energie uit zon en wind centraal in onze klimaataanpak. WAT we in onze gemeente daarvoor gaan doen stellen we regionaal vast het proces van de Regionale Energie Strategie (de RES), regio Arnhem Nijmegen. HOE en onder welke voorwaarden we dat in onze gemeente gaan doen hebben we samen met onze inwoners uitgewerkt in de gemeentelijke beleidskaders Energie en Landschap en Samen Energie Opwekken.

 • Operatie Steenbreek

  Met 'Operatie Steenbreek' ondersteunen we buurtbewoners die hun tuin groener willen maken.

 • Biodiversiteit

  De biodiversiteit staat onder druk, ook in Rheden. Sinds 1900 zijn honderden diersoorten uit Nederland verdwenen. Er zijn steeds minder geschikte leefgebieden voor planten en dieren. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan nog betere en meer geschikte plekken waar planten en dieren kunnen leven.

 • Oplaadpunten elektrische voertuigen

  Locaties van laadpalen en de mogelijkheid voor een laadpunt in uw straat of buurt.

 • Toekomstbestendig wonen regeling

  Met de toekomstbestendig wonen regeling kunt u uw woning aanpassen zodat u energie bespaart of zodat u er kunt blijven wonen als u ouder wordt (levensloopbestendig maken). Aanpassingen voor beide doeleinden kan ook. Met de regeling leent u geld tegen een lage rente waarmee u de aanpassingen (of een deel ervan) betaalt.

 • Energieloket

  17 maart 2023

  Heeft u vragen over energiezuinig wonen, isolatie, subsidie en lokale initiatieven? Neem dan eens een kijkje op de website van het Regionaal Energieloket gemeente Rheden. Het energieloket is het startpunt voor u als inwoner.

 • Energiecoach

  06 juni 2023

  De energiecoach helpt u gratis om stap voor stap meer grip te krijgen op de energierekening. Naast persoonlijk advies helpt de coach u bij het plaatsen van gratis energiebesparende producten thuis.

 • Warmtenet Laag-Soeren Eerbeek en Loenen

  In Nederland moeten alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn en op een duurzame manier verwarmd worden. Bestuurders van gemeenten Brummen, Apeldoorn, Rheden, woningcorporatie Veluwonen, infraspecialist in nieuwe energie Firan en de papierindustrie in Eerbeek en Loenen gaan onderzoeken of het warmtenet een interessante optie is. Alle partijen hebben hiervoor op maandag 24 april een intentieverklaring ondertekend.

 • Wijkuitvoeringsplan Dieren-West

  17 juli 2023

  Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. Dieren-West is zo’n wijk. Bewoners, wij als gemeente en andere wijkpartners bekijken samen hoe de wijk stap voor stap van het aardgas af kan.