Duurzaamheid, klimaat

 • Klimaataanpak

  Een klimaatbestendige en CO2neutrale gemeente in 2040, dat is ons doel. Alle energie (warmte en elektriciteit) die nodig is voor wonen en werken, wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opgewekt.

 • Duurzaam wonen

  Informatie over duurzaam wonen, energiebesparende maatregelen, duurzaamheidsleningen en subsidies.

 • Warmtevisie

  In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn en daarmee grotendeels energieneutraal: de energie die we dan nog nodig hebben wekken we zo veel mogelijk duurzaam op. Dus zonder daarvoor fossiele brandstoffen te gebruiken. Een van de redenen hiervoor is het klimaatakkoord van Parijs. Al in 2030 moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland van het aardgas af en moeten forse stappen zijn gezet op het gebied van energiebesparing. Dat betekent dat in 2021 iedere gemeente in Nederland een warmtetransitievisie moet hebben, ook wel warmtevisie (afgekort WTV) genoemd.

 • Energie en Landschap

  Wij willen in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat we naast de besparing van energie grote stappen (gaan) zetten in de opwek van duurzame energie.

 • Operatie Steenbreek

  Met 'Operatie Steenbreek' ondersteunen we buurtbewoners die hun tuin groener willen maken.

 • Biodiversiteit

  Er wordt veel gesproken over biodiversiteit. Maar wat is het eigenlijk? En hoe kunnen wij en u bijdragen aan een verbeterde biodiversiteit?

 • Oplaadpunten elektrische voertuigen

  Locaties van laadpalen en de mogelijkheid voor een laadpunt in uw straat of buurt.

 • Onderzoek Duurzame Energie

  Wij gebruiken met zijn allen steeds meer energie. Het opwekken van die energie met fossiele energiebronnen zoals steenkool, aardolie en aardgas zorgt voor de uitstoot van heel veel CO2. De tijd begint te dringen, nog langer wachten is geen optie meer. In 2030 verwachten we het punt te bereiken waarop het proces van opwarming onbeheersbaar wordt. Het is belangrijk dat we nu met zijn allen in actie komen. Ook in de gemeente Rheden.