Duurzaamheid, klimaat

 • De Rhedense Klimaataanpak

  Een klimaatbestendige en CO2neutrale gemeente in 2040, dat is ons doel. Alle energie (warmte en elektriciteit) die nodig is voor wonen en werken, wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opgewekt.

 • Duurzaam wonen en ondernemen

  Een duurzame woning is goed voor het klimaat en draagt bij aan meer wooncomfort. En op de lange termijn is het vaak goed voor uw portemonnee.

 • Warmtetransitie

  In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. We willen dit al in 2040 bereiken. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten alle huizen en gebouwen van het aardgas af. Dat noemen we de warmtetransitie.

 • Energie en Landschap

  Voor de korte en middellange termijn staat de opwek van energie uit zon en wind centraal in onze klimaataanpak. WAT we in onze gemeente daarvoor gaan doen stellen we regionaal vast het proces van de Regionale Energie Strategie (de RES), regio Arnhem Nijmegen. HOE en onder welke voorwaarden we dat in onze gemeente gaan doen hebben we samen met onze inwoners uitgewerkt in de gemeentelijke beleidskaders Energie en Landschap en Samen Energie Opwekken.

 • Operatie Steenbreek

  Met 'Operatie Steenbreek' ondersteunen we buurtbewoners die hun tuin groener willen maken.

 • Biodiversiteit

  Er wordt veel gesproken over biodiversiteit. Maar wat is het eigenlijk? En hoe kunnen wij en u bijdragen aan een verbeterde biodiversiteit?

 • Oplaadpunten elektrische voertuigen

  Locaties van laadpalen en de mogelijkheid voor een laadpunt in uw straat of buurt.

 • Regeling toekomstbestendig wonen

  Een lening of hypotheek zodat u uw huis kunt verduurzamen of aan kunt passen om langer thuis te blijven wonen.

 • Energieloket

  28 juni 2022
 • Energiecoach

  19 juli 2022