Speelplaatsen in Rheden

We willen dat kinderen vaker en langer buiten kunnen spelen dan nu en dat meer kinderen en jongeren de beweegnorm halen. Dit willen wij bereiken door tien speelplaatsen op te waarderen tot buurtspeelplaatsen: grote speelplaatsen waar veel te beleven is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarnaast gaan wij actief onderzoeken hoe wij het buitenspelen kunnen stimuleren,door samen te werken met partners in de gemeente zoals het Sport in Rheden, Incluzio, scholen en BSO’s. Ook willen wij watertappunten aanleggen bij de grote speelplaatsen.  

Waar vind ik de speelplaatsen ?

Op deze kaart zie je waar de speelplaatsen zijn. 

Hoe kan ik een idee doorgeven?

Heb jij een idee over het verbeteren van een speelplaats in jouw buurt zodat kinderen meer gaan buitenspelen of jongeren gaan sporten? Vul dan het contactformulier in. Hoe de buurt en vooral kinderen hierover denken, is cruciaal in het opstellen én uitvoeren van ons speelruimtebeleid.

Wat staat er in het speelruimtebeleid?

Hoe kunnen we er samen met onze partners voor zorgen dat kinderen en jongeren in onze gemeente voldoende buitenspelen? Deze vraag staat centraal in het speelruimtebeleid van de gemeente Rheden