Bomen

Bomen hebben een belangrijke functie in de woon- en leefomgeving van onze inwoners van onze gemeente. Ze vangen veel fijnstof op, zorgen ervoor dat regenwater beter wordt opgevangen bij zware buien en brengen verkoeling op warme zomerse dagen. Daarnaast bieden ze onderdak en voedsel aan kleine dieren en insecten. Kortom: het maakt onze leefomgeving in alle opzichten beter! Als gemeente doen we van alles om de bomenstand gezond te houden. Zo kunnen we nu en in de toekomst genieten van een groene omgeving.

Bomenbeleid

Hoe we omgaan met het bomenbestand in onze gemeente, is vastgelegd in de Beleidsnota Bomen (PDF, 3,1 MB). We werken momenteel aan een vernieuwde Beleidsnota. We verwachten dat deze in de loop van 2022 wordt vastgesteld.

Onderhoud aan onze bomen

Kappen en snoeien

Om bomen gezond en sterk te houden, is het nodig om ze te snoeien. We voeren dit hoofdzakelijk uit buiten het broedseizoen, dus in de zomer, het najaar en in de winter. We doen dit per wijk en bekijken jaarlijks welke bomen gesnoeid moeten worden. Dit najaar voeren we onderhoud uit in Velp-Noord (PDF, 9 MB)

Soms ontkomen we er niet aan en moeten bomen worden gekapt. Dit doen we als de boom ziek is of als de veiligheid in gevaar komt.

Lijst met bomen die in 2021 worden gekapt en geplant (PDF, 25 kB) 

Kaart met de te kappen bomen

Aanplanten van nieuwe bomen

Naast dat bomen worden gekapt en gesnoeid, planten we jaarlijks ook veel nieuwe bomen. Zo blijft onze omgeving ook op de lange termijn groen, gezond en prettig om in te leven. We letten er extra goed op welke boomsoorten er al staan en welke worden geplant.

Ziekten en plagen bestrijden

Soms dreigen bomen te worden aangetast door insecten, of zijn bomen een ideale woonplaats voor insecten waar wij last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de eikenprocessierups. Als het nodig is, bestrijden we deze insecten. 

Bijzondere bomen

We hebben in onze gemeente ook een heleboel bijzondere bomen. Bomen die een speciale plek hebben in onze samenleving, vanwege de historische waarde, de bijzondere soort of de plek waarop die staat. Het zijn bomen met een verhaal en deze willen we extra beschermen. Bijvoorbeeld door ze niet te (laten) kappen tenzij het echt niet anders kan. We gebruiken hiervoor een lijst met bijzondere bomen. Sommige daarvan staan in de openbare ruimte, sommige zijn particulier eigendom.

Lijst particuliere bijzondere bomen (PDF, 100 kB)

Lijst gemeentelijke bijzondere bomen (PDF, 95 kB) 

Niet op de lijst, toch een vergunning nodig

Er kan regelgeving zijn waardoor voor het kappen van 1 of meerdere bomen toch een vergunning nodig is. Ook al staan ze niet op de Lijst bijzondere bomen. Voorbeelden hiervan zijn de aanlegvergunning uit het bestemmingsplan, monumentenvergunning en de Wet Natuurbescherming.

Onderhoud aan bomen

Normaal onderhoud aan een boom op de Lijst bijzondere bomen mag zonder omgevingsvergunning. Zodra er meer dan 40% van de oorspronkelijke kroon wordt verwijderd, heeft dit ingrijpende gevolgen voor de boom en de omgeving. Dan is een omgevingsvergunning wel verplicht.

Houd rekening met de natuur! De werkzaamheden mogen geen vogels of andere beschermde diersoorten en planten verstoren. Kijk voor meer informatie in de Wet Natuurbescherming.

Overlast melden

Ervaart u overlast vanwege de bomen in uw straat of buurt? Op deze webpagina vindt u de belangrijkste oorzaken van overlast én wat wij eraan doen om deze overlast te voorkomen en te bestrijden. Heeft u toch nog vragen, meld het ons.