Open data

Wij hebben veel data zoals cijfers, foto’s en kaarten. Deze gegevens gebruiken wij om onze taken uit te voeren. Maar ook voor u als inwoner of ondernemer kunnen deze gegevens nuttig of interessant zijn.

Geoportaal

Veel van deze data is open data: gegevens die door iedereen in te zien en te gebruiken is. Wij hebben veel van deze data nu makkelijk toegankelijk gemaakt in een Geoportaal.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om kaarten te bekijken met informatie over bodemkwaliteit, maaien en afgekoppelde gebieden.