Hulp en ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondanks de hulp en steun van uw eigen familie, vrienden, vrijwilligers of Incluzio Rheden, nog steeds het idee dat u onvoldoende mee kunt doen in de maatschappij? Of heeft u andere hulp nodig?

 • Huishoudelijke hulp

  Lukt het niet meer het huishouden zelfstandig of met hulp uit uw directe omgeving te doen? Dan kan huishoudelijke hulp mogelijk een oplossing bieden.

 • Begeleiding en dagbesteding

  Komt u in uw dagelijks leven veel problemen tegen? Dan kan begeleiding in de vorm van ondersteuning of toezicht een oplossing zijn.

 • Hulpmiddelen

  Er veel hulpmiddelen die u kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige betaalt u zelf, andere worden (deels) vergoed vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

 • Zelfstandig blijven wonen

  Soms zijn aanpassingen in of rond uw huis nodig om zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom.

 • Vervoer

  Kunt u zich niet zelfstandig of met hulp uit uw directe omgeving buitenshuis verplaatsen? Dan zijn er andere mogelijkheden om te reizen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats

  Voorwaarden en regels voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en gehandicaptenparkeerplaats (GPP).

 • Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner.