Hulp en ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondanks de hulp en steun van uw eigen familie, vrienden, vrijwilligers of Incluzio Rheden, nog steeds het idee dat u onvoldoende mee kunt doen in de maatschappij? Of heeft u andere hulp nodig?

 • Huishoudelijke hulp

  Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Dan kunt u in sommige gevallen hulp bij het huishouden krijgen van ons als gemeente. Kijk eerst of u familie, vrienden, buren of bekenden hebt die u kunnen helpen. Soms zijn er in de buurt ook vrijwilligers die u kunnen helpen of zijn er voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Als dat niet lukt, dan kunt u hulp aanvragen bij de gemeente.

 • Begeleiding en dagbesteding

  Komt u in uw dagelijks leven veel problemen tegen? Dan kan begeleiding in de vorm van ondersteuning of toezicht een oplossing zijn.

 • Hulpmiddelen

  Er veel hulpmiddelen die u kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige betaalt u zelf, andere worden (deels) vergoed vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

 • Zelfstandig blijven wonen

  Soms zijn aanpassingen in of rond uw huis nodig om zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom.

 • Vervoer

  Kunt u zich niet zelfstandig of met hulp uit uw directe omgeving buitenshuis verplaatsen? Dan zijn er andere mogelijkheden om te reizen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen

  Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Soms is er een maximale parkeerduur aangegeven, zoals bijvoorbeeld op het Churchillplein en de Heemskerklaan in Velp. De kaart is persoonsgebonden, niet gekoppeld aan een kenteken en maximaal 5 jaar geldig. Als de gehandicaptenparkeerplaatsen bezet zijn, mag u met de gehandicaptenparkeerkaart onbeperkt parkeren in een blauwe zone. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats op kenteken in de buurt van uw woning. Daar mag alleen uw voertuig geparkeerd staan.

 • Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner.

 • Hulp bij het invullen van formulieren

  Krijgt u brieven met woorden die u niet begrijpt? Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of weet u niet zeker welke vergoedingen u allemaal kunt aanvragen? Formulierenhulp Rheden kan u hierbij helpen.

 • Aanleunwoning of servicewoning

  Wilt u zelfstandig blijven wonen met zorg of overweegt u een aanleunwoning zelf te realiseren?