Huiselijk geweld of kindermishandeling

Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders.

Veilig Thuis voor advies en hulp

Voor iedereen die te maken krijgt met huiselijk geweld, als slachtoffer, getuige, pleger of professional, kan bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp.

Jeugdbescherming Gelderland

Is er sprake van een crisis of heeft u direct hulpt nodig? Neem dan contact op met Jeugdbescherming Gelderland. Zij hebben ruime kennis en ervaring in het werken met gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen.

Huisverbod

Bij (ernstig vermoeden) van dreiging van huiselijk geweld kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen van 10 dagen. Een huisverbod betekent dat een pleger van huiselijk geweld zijn of haar woning niet meer in mag. In die periode mag hij/zij ook geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Het huisverbod kan verlengd worden met maximaal 18 dagen als de dreiging voortduurt.

Melding ondersteuning

Lukt het u niet zelfstandig uw weg te vinden, neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt. Dan kijken wij samen hoe u verder kunt.