Energie en Landschap

Voor de korte en middellange termijn staat de opwek van energie uit zon en wind centraal. Hiervoor participeren we als stakeholder in het proces van de Regionale Energie Strategie (de RES) en werken we samen met onze inwoners aan een gemeentelijke Handreiking Energie en Landschap.

De RES: regionaal ontwerp voor zon, wind en warmte

De regio Arnhem Nijmegen werkt net als 29 andere regio’s in Nederland aan een Regionale Energie Strategie (de RES) waarin we samen onderzoeken waar en hoe we het beste duurzame energie op land kunnen opwekken. Wij nemen, als één van de vele stakeholders, actief deel aan het ontwerpproces van de RES om samen te komen tot een regionaal energielandschap met ruimte voor windmolens en zonnevelden. Dit heeft tot nu toe geleid tot een zogenaamde ‘voorlopig concept bod’.  

Het voorlopig concept ‘bod’

Begin juni 2020 heeft de regio Arnhem Nijmegen het voorlopige concept bod ingediend bij het Nationaal Programma RES (NPRES). Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In september 2020 neemt het college van B&W een besluit over het concept bod. In de tussenliggende periode vindt er nog een dialoog plaats met de gemeenteraad en blijven wij met inwoners in gesprek over de lokale invulling van de opgave waarvoor een Handreiking Energie en Landschap in ontwikkeling is. Uiterlijk 1 oktober dient de regio het concept bod in bij het NPRES waarna het Planbureau voor de Leefomgeving bekijkt of het concept bod voldoende bijdraagt aan de nationale doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De resultaten van deze beoordeling zijn uiterlijk 1 februari 2021 bekend. Midden juni 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het definitieve bod (de RES 1.0).

Handreiking Energie en Landschap

Naast de RES werken we ook aan een lokale bijdrage die in ruimtelijke samenhang is met de ontwikkelingen op regionaal niveau. Voorbeelden zijn initiatieven voor dorpszonnevelden en windmolens. Hiervoor wordt momenteel in dialoog met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties een Handreiking Energie en Landschap ontwikkeld. In de handreiking beschrijven we op welke plekken in onze gemeente eventueel windmolens en zonnevelden geplaatst kunnen worden en onder welke voorwaarden. Daarnaast komt er in de handreiking een hoofdstuk over participatie. Hier wordt in beschreven hoe de omgeving geïnformeerd en betrokken moet worden bij initiatieven voor windmolens en zonnevelden. Lees een toelichting en bekijk de concept-analyse hier.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de RES of de Handreiking Energie en Landschap raadpleeg dan onderstaande links.

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen en/of suggesties? Mail ons gerust via energiek@rheden.nl of bel ons via telefoonnummer 026 49 76 911.

Terugkoppeling bijeenkomsten RES

Op 6 en 9 juli 2020 waren er bijeenkomsten over de RES.