Woning huren of verhuren

Huurwoningen

Als u een huurwoning zoekt, kunt u terecht bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder. Er zijn meerdere woningcorporaties in de gemeente Rheden. Vivare is daarvan de grootste. 20 corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen vormen een samenwerkingsverband: Entree.

Als u woonruimte zoekt, schrijft u dan gratis in bij Entree. Voor inschrijving moet u 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

Problemen met zelfstandig wonen

Heeft u problemen met zelfstandig wonen of zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met een rollator of rolstoel? En is de oplossing niet te vinden binnen uw eigen familie- of kennissenkring? Vraag dan een gesprek aan met één van onze Wmo-consulenten.

Huurtoeslag

Als u in een huurhuis woont, is het soms mogelijk om een bijdrage in de huurkosten te krijgen. De voorwaarden en meer informatie over het aanvragen van huurtoeslag vindt u bij de Belastingdienst.

Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen. Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem of meningsverschil.

Tijdelijke verhuur leegstaande koopwoning

Tijdelijke verhuur van een koopwoning kan een goede oplossing zijn als u dubbele woonlasten heeft. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk een leegstaande koopwoning tijdelijk te verhuren. Dit is geregeld in de Leegstandwet.

U heeft daarvoor wel een vergunning nodig. Deze vergunning is voor te koop staande woningen 5 jaar geldig. Als u dit vastlegt in een contract, mag u gewoon doorgaan met de verkoop. Op deze manier compenseert u (deels) de dubbele hypotheeklasten.

Kosten

Een aanvraag van een vergunning voor tijdelijke verhuur van een leegstaande woning kost € 203,20.

Voorwaarden

Lees goed de voorwaarden voor tijdelijke verhuur koopwoningen. Een vergunning in het kader van de Huisvestingswet is niet nodig.

Laat u adviseren

Tijdelijke verhuur heeft invloed op de hypotheekrenteaftrek. Laat u daarom goed adviseren door de belastingdienst of een (financieel) adviseur. Neem ook altijd contact op met de hypotheekverstrekker, ook zij moeten toestemming geven voor tijdelijke verhuur.

Aanvraag

Voor een aanvraag vult u de aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woning in. Lees voor het invullen goed de toelichting bij het formulier.

Het complete aanvraagformulier en benodigde bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg

Na ontvangst besluiten wij binnen 8 weken of een vergunning wordt afgegeven. Er is geen beroep of bezwaar mogelijk tegen deze beslissing.

Definitief energielabel verplicht bij verhuur en verkoop

Als u uw woning wil verhuren of verkopen is een definitief energielabel verplicht. Voor de verkoop of verhuur zonder definitief energielabel kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot € 405,00. Vraag uw definitieve energielabel aan.

Lees meer over de mogelijkheden voor energie besparen en isolatiesubsidie.

Woning splitsen

Wilt u een bestaande woning splitsen in zelfstandige woonruimten, appartementen of bijvoorbeeld studentenkamers? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig en moet u minimaal voldoen aan de eisen voor onder andere constructie en (brand)veiligheid, zoals vastgesteld in het bouwbesluit. Ook heeft woning splitsen gevolgen voor de huisnummering.

Wet Bibob

Met de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kunnen wij voorkomen dat we criminaliteit faciliteren. Bijvoorbeeld door geen vergunning, subsidie of opdracht te geven als we vermoeden dat een aanvraag of transactie bedoeld is om een strafbaar feit te plegen. Daarvoor doen we soms onderzoek naar de achtergronden van de ondernemer.