Hondenbelasting

Heeft u 1 of meerdere honden, dan moet u daar hondenbelasting voor betalen. Met deze opbrengst zorgen we voor onder andere de aanleg en het onderhoud van losloopgebieden en hondenpoepbakken.

Hond aanmelden en afmelden

Aanmelden of afmelden hondenbelasting (DigiD nodig)

Meld een nieuwe hond aan binnen 14 dagen na aanschaf. Gaat uw hond bij u weg of overlijdt deze? Meld de hond bij ons af binnen 6 weken. Stuur bij het afmelden van uw hond altijd bewijs mee waaruit blijkt dat u de hond niet meer heeft. Uw hond aan- of afmelden regelt u online.

Kosten

Hondenbelasting 2024

Aantal Kosten per jaar in 2024 Aantal Kosten per jaar in 2024
1 hond  € 39,30 6 honden € 324,58
2 honden € 84,54 7 honden € 399,39
3 honden € 135,71 8 honden € 480,15
4 honden € 192,81 9 honden € 566,86
5 honden € 255,72 10 honden € 659,52
Kenneltarief € 84.54    

Betalen belasting

De jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u eind februari. U kunt de aanslag op verschillende manieren betalen.

Kwijtschelding aanvragen

Heeft u een laag inkomen dan is het mogelijk om voor de eerste hond kwijtschelding van de hondenbelasting aan te vragen.

Hond uitlaten

Op onze site leest u meer informatie over honden uitlaten en hondenlosloopgebieden.