Bijstandsuitkering

Het kan zijn dat u in een situatie zit waarbij u er alles aan doet om in uw levensonderhoud te voorzien, maar dit toch niet lukt. Voor noodzakelijke uitgaven als wonen, eten en kleding kunt u een maandelijkse bijstandsuitkering ontvangen.