Wonen, leefomgeving

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuizing naar of binnen de gemeente Rheden geeft u binnen maximaal 5 dagen na de verhuisdatum door. U regelt het eenvoudig online.

 • Verhuizing van of naar het buitenland doorgeven

  Verhuist u naar het buitenland? Geef dit dan 5 dagen voor uw vertrek aan ons door Woont u nu in het buitenland, maar komt u voor een periode van langer dan 4 maanden in onze gemeente wonen? Dan maakt u telefonisch een afspraak voor het inschrijven.

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen woonadres in Nederland hebt, kunt u zich inschrijven met een briefadres op het adres van iemand die u kent. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. U kunt geen postbusnummer opgeven als briefadres. Een briefadres is altijd van tijdelijke aard en wordt na 6 maanden herzien.

 • Inburgeren

  Als u een verblijfsvergunning heeft, moet u inburgeren. Dat staat in de wet. Bovendien helpt inburgeren u om u snel thuis te voelen in Rheden.

 • Bouwen en verbouwen

  Omgevingsvergunning, bestemmingsplannen, welstand, bouwbesluit en bouwtekeningen.

 • Bekendmakingen

  Met bekendmakingen informeren wij u over bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning in uw wijk of een vergunning voor een evenement in uw dorp.

 • Duurzaamheid, klimaat

  Een energieneutrale gemeente in 2040, dat is ons doel. Alle energie die gebruikt wordt voor wonen en werken, wordt tegen die tijd duurzaam opgewekt.

 • Bomen

  Bomen hebben een belangrijke functie in de woon- en leefomgeving van onze inwoners van onze gemeente. Ze vangen veel fijnstof op, zorgen ervoor dat regenwater beter wordt opgevangen bij zware buien en brengen verkoeling op warme zomerse dagen. Daarnaast bieden ze onderdak en voedsel aan kleine dieren en insecten. Kortom: het maakt onze leefomgeving in alle opzichten beter! Als gemeente doen we van alles om de bomenstand gezond te houden. Zo kunnen we nu en in de toekomst genieten van een groene omgeving.

 • Nieuwbouw en ontwikkelingen

  Actuele informatie over projecten, nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.

 • Woonvisie en Monitor woningmarkt

  In 2020 is de Woonvisie 2020-2026 (PDF, 21 MB) vastgesteld. Deze visie laat een toekomstbeeld zien hoe inwoners kunnen wonen en leven in onze gemeente.

 • Woonzorgvisie

  De Woonzorgvisie 2023 geeft een beschrijving van onze ambities op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

 • Woning huren of verhuren

  Huurwoning zoeken. Tijdelijke verhuur van leegstaande woning. Woning splitsen.

 • Dorpen en buurten

  Structuurvisie, omgevingsvisie buitengebied, Ik buurt mee. Meehelpen aan een schone en groene buurt. Buurt- of straatfeest.

 • Cultuurhistorisch erfgoed

  Aandacht voor het rijke culturele verleden en erfgoed in de gemeente. Monumenten(zorg) en archeologie.

 • Parkeren en parkeervergunning

  U kunt gratis parkeren in de hele gemeente. Voor het centrum van Velp en delen van Dieren geldt wel een blauwe (parkeerschijf)zone. Bewoners en bedrijven in de blauwe zone in Velp kunnen een parkeervergunning aanvragen.

 • Weekmarkten en koopzondagen

  Er zijn 3 weekmarkten in de gemeente en op zondag mogen winkels open zijn.

 • Meldingen, overlast en werkzaamheden

  Melden van gebreken in de openbare ruimte. Werkzaamheden en omleidingen.

 • Hond(en) uitlaten

  Waar mag ik mijn hond uitlaten? Waar zijn de hondenlosloopgebieden. Regels rondom uitlaten en opruimen van hondenpoep.

 • Veiligheid en rampen

  Lees meer over Burgernet, WhatsApp-buurtpreventie en andere middelen om inbraak te voorkomen. En wat te doen als er een crisis of noodsituatie van kracht is.

 • Speelplaatsen in Rheden

  25 september 2023
 • De Omgevingswet

  15 april 2024

  De Omgevingswet is een combinatie van eerdere wetten over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De wet geldt sinds 1 januari 2024 en maakt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort, makkelijker.

 • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

  Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd.

 • Open data

  06 juni 2024

  Wij hebben veel data zoals cijfers, foto’s en kaarten. Deze gegevens gebruiken wij om onze taken uit te voeren. Maar ook voor u als inwoner of ondernemer kunnen deze gegevens nuttig of interessant zijn.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Staan er op uw adres personen ingeschreven die er niet meer wonen? Of krijgt u post van de vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten

 • Woonwagenstandplaats

  05 maart 2024

  We gaan de komende 5 jaar 12 nieuwe woonwagenstandplaatsen maken.

 • Visvergunning

  Visvergunning