Erkennen kind

Erkennen voor de geboorte

Verwacht u een kind en bent u als ouders niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader eerst het kind erkennen, om als vader in de geboorteakte van het kind vermeld te worden. Is dit het eerste kind dat u binnen deze relatie erkent? Dan geeft u bij erkenning ook aan welke achternaam het kind krijgt. Eventuele volgende kinderen krijgen dan dezelfde achternaam. Let op! Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Wet Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunt geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Afspraak maken

Wilt u een ongeboren kind erkennen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. 

Maak een afspraak

Als 1 van de volgende uitzonderingen voor u gelden, dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. 

Meenemen

Bij de erkenning van een ongeboren kind komen beide ouders mee. Daarbij neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs van beide ouders

Erkennen na de geboorte

Bent u als ouders van een kind niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader een kind erkennen. De vader hoeft niet de biologische vader te zijn.

Afspraak maken

Een geboren kind erkennen kan alleen via een telefonische afspraak.

Meenemen

Bij de erkenning komen beide ouders naar het Servicecentrum in Velp. Is het kind ouder dan 12 jaar, dan komt deze ook mee naar de afspraak. Daarbij neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs van beide ouders.
  • Een geldig legitimatiebewijs van het kind.

Ouderlijk gezag

Met het erkennen van een kind, regelt u niet het ouderlijk gezag. Hiervoor dient u een verzoek in bij het gezagregister van het Kantongerecht.