Bodem

Bodemonderzoek

Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld omdat u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? De informatie over de bodem die bekend is bij de gemeente kunt u per e-mail opvragen. Hiermee krijgt u een indruk van de kwaliteit van de bodem. 

Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten

Binnen onze gemeente liggen gebieden waar nog steeds ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog in de grond kunnen zitten. Bij graafwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter in een verdacht gebied, is het nodig eerst een 'onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten’ (PDF, 98 kB) te doen.

Op de kaart ontplofbare oorlogsresten ziet u waar deze ontplofbare oorlogsresten gebieden liggen. Ligt de grond waarin u wilt graven binnen het verdachte gebied, neem dan contact op met het bodemloket. Wij kunnen u dan meer informatie geven over een eventueel onderzoek en een vergoeding van de kosten.

Grond afgraven of verplaatsen

Als u grond gaat afgraven, verplaatsen of op een andere plaats gebruiken, moet u dit melden. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als dit geregeld is door een aanlegvergunning in het omgevingsplan. Ook kan onderzoek naar de kwaliteit van de grond nodig zijn.

Regenwaterafvoer

Heeft u bouwplannen waarbij de oppervlakte van alle nieuwe daken en bestrating (bijvoorbeeld van terras of oprit) meer dan 60 m2 bedraagt? Dan is de Verordening Afvoer Hemelwater en Grondwater van toepassing. Uitgangspunt is dat schoon regenwater niet in het riool terecht komt. Er zijn veel goede manieren om met  regenwater in uw tuin om te gaan

Meldplicht

Nieuwe bebouwing en nieuw verhard oppervlak dat wordt aangebracht meldt u bij de gemeente. Op deze manier houden wij zicht op de ontwikkeling van verhard oppervlak. Deze melding geldt ook voor oppervlakken die kleiner zijn dan 60 m2. Een melding is niet nodig als u een omgevingsvergunning bouwen heeft ingediend bij de gemeente. In dat geval is de aanleg van de bebouwing al bekend. 

Melding maken

Dit kan via het contactformulier o.v.v. ‘melding nieuw verhard en/of bebouwd oppervlak’.