De Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe met in veel gevallen aanzienlijke kostenbesparingen. Van Aanvraag tot Zelfbouw: een overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner?

U wilt straks een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of uw bedrijf uitbreiden. Of u wilt een activiteit in de buurt ondernemen, zoals het aanleggen van een moestuin. U heeft dan met de nieuwe Omgevingswet te maken met maar 1 wet, 1 loket en 1 procedure. Dat maakt het voor u eenvoudiger en overzichtelijker. Als u straks iets in de leefomgeving wilt ondernemen, gaat u eerst zelf na of dat past binnen afgesproken regels of in beleid. En u betrekt uw buren, omwonenden en bedrijven in de omgeving bij uw plan.

Animatie Omgevingswet | Toolkit Omgevingswet

Meer weten over de omgevingswet? Kijk op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl