De Omgevingswet

De Omgevingswet is een combinatie van eerdere wetten over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De wet geldt sinds 1 januari 2024 en maakt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort, makkelijker.

U kunt hierdoor in één keer de regels en afspraken van bijvoorbeeld de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk te weten komen. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Bekijk de uitleg over de Omgevingswet in een video

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het Omgevingsloket. Daar kunt u ook een vergunning aanvragen als dat nodig is of aanvullende informatie doorgeven.

Wat zijn de regels voor participatie volgens de Omgevingswet?

De Omgevingswet stimuleert inwoners en ondernemers om betrokkenen actief te betrekken bij nieuwe ideeën in de buurt. Dit wordt ook wel participatie genoemd. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen. Door de omgeving actief te betrekken ontstaan er betere ideeën en verkleint u ook de kans op klachten of bezwaren achteraf. Wij moedigen initiatiefnemers daarom aan om bij een plan of idee aan participatie te doen.

Bekijk de regels voor participatie in de video

Om u ee eindje op weg te helpen, hebben we een folder gemaakt over 'Hulp bij participatie'.

Bekijk de folder 'Hulp bij participatie' (PDF, 1,16 MB)

Wat verandert er voor u met de komst van de Omgevingswet?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De procedure voor een vergunningverlening is standaard 8 weken. Dit vraagt om een snelle en adequate vergunningverlening. De 8 weken zijn aangegeven als standaard, omdat de gedachte is dat aan de voorkant de initiatieven met alle betrokkenen zijn besproken en doordacht. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.