Forensenbelasting

Bent u niet in onze gemeente ingeschreven, maar heeft u een verblijf dat u meer dan 90 dagen per jaar beschikbaar houdt voor uzelf of uw familie, dan betaalt u forensenbelasting. Het gaat vaak om zomerhuisjes, stacaravans of appartementen.

Voorwaarden

U moet forensenbelasting betalen als:

  • Het verblijf bestemd is voor menselijke bewoning.
  • Het verblijf gemeubileerd is.
  • Er een keuken, toilet en wasgelegenheid aanwezig zijn.

Kosten

De economische waarde van het object/verblijf vormt de basis voor de berekening van de forensenbelasting. De economische waarde is de prijs die een pand bij vrije verkoop opbrengt. Er wordt dus geen rekening gehouden met verkoop in verhuurde staat of met andere verplichtingen of beperkingen (zoals bijvoorbeeld erfpacht).

Hoogte forensenbelasting

Vastgestelde economische waarde Te betalen forensenbelasting per jaar in 2024
€ 82.071,00 of minder € 366,53
meer dan € 82.071,00

€ 366,53 vermeerderd met € 1,40 voor elke € 915,00 waarmee de waarde € 82.071,00 te boven gaat 

Toeristenbelasting

Als u voor uw verblijf forensenbelasting betaalt, hoeft u geen toeristenbelasting te betalen.

Aangifte doen of uw aanslag bekijken (DigiD)