Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De WKB geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Als u na 1 januari 2024 een verzoek indient bij de gemeente, moet u rekening houden met de Wkb. Vanaf 1 januari 2024 toetst de gemeente de bouwtechnische voorschriften niet meer voor bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I). Dit doet de kwaliteitsborger. Deze huurt u zelf in.

Wat doet een kwaliteitsborger?

De kwaliteitsborger toetst de bouwkwaliteit voor, tijdens en na de bouw.

  • Voor de bouw: de kwaliteitsborger controleert of het bouwplan voldoet aan de technische voorschriften.
  • Tijdens de bouw: de kwaliteitsborger controleert de bouw.
  • Na de bouw: als de bouw aan de regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op die u aan de gemeente toestuurt. 

De voorschriften gaan over bijvoorbeeld brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. Deze voorschriften staan in het Besluit bouwwerken leegomgeving (voorheen het Bouwbesluit 2012).

Welke bouwwerken vallen onder de Wkb?

De Wkb geldt vanaf 1 januari 2024 voor bouwen in gevolgklasse 1. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. Gevolgklasse 1 zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Ook woonboten, recreatiewoningen en in industriebouwen van maximaal 2 bouwlagen vallen daaronder. Er zijn ook uitzonderingen, waaronder monumenten. Voor het verbouwen gaat de Wkb nog niet gelden.

Hoe gaat het straks als u gaat (ver)bouwen?

Als u gaat bouwen of verbouwen checkt u vanaf 1 januari 2024 via het Omgevingsloket welke regels er gelden en of u vergunningen nodig heeft. Ook moet u bij de gemeente melden dat u gaat starten met bouwen. Daarbij geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is. Er is een website beschikbaar waar u een kwaliteitsborger kunt vinden. 

Eerst vergunning aanvragen, dan een melding doen

Voordat u een Wkb melding doet, is het verstandig om ervoor te zorgen dat u de benodigde vergunningen al heeft. Zonder vergunning kunt u niet starten en weet u ook niet zeker of het plan dat u heeft kan worden uitgevoerd. Om teleurstelling en onnodige kosten te besparen adviseren wij om eerst een verzoek om een omgevingsvergunning in te dienen en het besluit daarop af te wachten voordat de meldingen in het kader van de Wkb worden gedaan.

Wat kost het inhuren van een kwaliteitsborger?

De kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger verschillen per bouwwerk. Uit de praktijk zal moeten blijken wat de kosten zijn.

Bekijk het filmpje: een stappenplan voor (kleine) aannemers en consumenten

Bekijk het stappenplan Wkb melding