Betalen gemeentelijke belastingen

De verschillende belastingen en heffingen krijgt u via de aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt op verschillende manieren betalen. Als u het niet eens bent met uw aanslag, kunt u bezwaar indienen. U moet de aanslag wel vast betalen. 

Betaalmogelijkheden

Er zijn 2 manieren waarop u de gemeentelijke belastingen kunt betalen:

  1. Door het bedrag in 1x over te maken
  2. Via automatische incasso, u betaalt dan in 8 termijnen

Zijn deze opties voor u echt niet mogelijk, dan kunt u een afspraak makkelijk om langs te komen voor de betaling.

Maak een afspraak

Als gevolg van de coronacrisis kunnen ondernemers uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen.

Bedrag overmaken

U ontvangt bij de aanslag geen acceptgiro, maar u kunt het bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen zelf overmaken op IBAN-rekeningnummer NL50 BNGH 0285 0359 91 (dit rekeningnummer is alleen voor het betalen van gemeentelijke belastingen. U kunt dit rekeningnummer niet gebruiken voor het betalen van andere kosten aan de gemeente).
Vermeld bij de betaling het aanslagnummer. De datum waarop u de aanslag betaald moet hebben leest u op het aanslagbiljet.

Automatische incasso

U kunt ons machtigen voor een automatische incasso. Het totaalbedrag wordt dan in 8 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. Automatische incasso is mogelijk tot een bedrag van € 5.000,00. Wijzigt uw rekeningnummer of verandert er iets aan uw situatie? Wijzig dan ook de machtiging voor de automatische incasso.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen (DigiD)

Geen mogelijkheid tot incasseren

Kan het termijnbedrag niet worden geïncasseerd of wordt het bedrag teruggestort, dan sturen wij u hierover een brief. Gebeurt dit 2 keer, dan vervalt de machtiging en moet u het bedrag direct in zijn geheel betalen.

Beëindiging relatie

Is uw relatie beëindigd en heeft u of uw partner een machtiging tot automatische incasso afgegeven? Misschien moet u de machtiging intrekken of wijzigen.

Betalingsregeling

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen op dit moment niet kunt betalen. Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Aan de hand van uw aanvraag beoordelen wij of u in aanmerking komt. Lukt het niet online, neem dan gerust contact met ons op.

Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen (DigiD)

Kwijtschelding

Het is soms niet makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Als u de aanslag gemeentelijk belastingen niet kunt betalen bieden wij u de mogelijkheid om online kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen/heffingen:

  • Rioolheffing, alleen tarief tot 300 m3
  • Afvalstoffenheffing, alleen tarief container voor restafval van 140 liter
  • Hondenbelasting, alleen voor de 1e hond
  • Grafrecht, alleen onderhoudsrecht
  • Onroerende zaakbelasting (woningtarief), alleen bij een WOZ-waarde lager dan € 300.000,-

Soms is het ook mogelijk om de legeskosten voor een identiteitskaart terug te vragen.

Bijzonderheden

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan kan het zijn dat u het aankomende jaar geen aanvraag meer hoeft te doen. U heeft ons bij de 1e aanvraag toestemming gegeven om uw gegevens voortaan te laten toetsen door het Inlichtingenbureau. Komt u volgens dit bureau opnieuw in aanmerking voor kwijtschelding, dan ziet u dit meteen terug op uw aanslag.