Betalen gemeentelijke belastingen

De verschillende belastingen en heffingen krijgt u via de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal eind januari. U kunt op verschillende manieren betalen. Als u het niet eens bent met uw aanslag, kunt u bezwaar indienen. U moet de aanslag wel vast betalen.  

Betaalmogelijkheden

Er zijn 2 manieren waarop u de gemeentelijke belastingen kunt betalen:

  1. Door het bedrag over te maken
  2. Via automatische incasso

Bedrag overmaken

U ontvangt bij de aanslag geen acceptgiro, maar u kunt het bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen zelf overmaken op IBAN-rekeningnummer NL50 BNGH 0285 0359 91 (dit rekeningnummer is alleen voor het betalen van gemeentelijkse belastingen. U kunt dit rekeningnummer niet gebruiken voor het betalen van andere kosten aan de gemeente).
Vermeld bij de betaling het aanslagnummer. De datum waarop u de aanslag betaald moet hebben leest u op het aanslagbiljet.

Automatische incasso

U kunt ons machtigen voor een automatische incasso (online formulier met DigiD). Het totaalbedrag wordt dan in 8 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. Bij bedragen onder de € 60,00 gebeurt dit in 2 termijnen. Automatische incasso is mogelijk tot een bedrag van € 5.000,00.

Wijzigen of stopzetten machtiging

U kunt het online formulier voor automatische incasso (online formulier met DigiD) ook gebruiken voor het wijzigen van uw rekeningnummer of het stopzetten van de machtiging.

Geen mogelijkheid tot incasseren

Kan het termijnbedrag niet worden geïncasseerd of wordt het bedrag teruggestort, dan sturen wij u hierover een brief. Gebeurt dit 2 keer, dan vervalt de machtiging en moet u het bedrag direct in zijn geheel betalen.

Beëindiging relatie

Is uw relatie beëindigd en heeft u of uw partner een machtiging tot automatische incasso afgegeven? Misschien moet u de machtiging intrekken of wijzigen (online formulier met DigiD).

Betalingsregeling

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen op dit moment niet kunt betalen. Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen (PDF, 92 kB). Aan de hand van uw aanvraag beoordelen wij of u in aanmerking komt.  

Kwijtschelding

Het is soms niet makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Als u de aanslag gemeentelijk belastingen niet kunt betalen bieden wij u de mogelijkheid om online kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen/heffingen:

  • Rioolheffing, alleen tarief tot 300 m3
  • Afvalstoffenheffing, alleen container voor restafval van 140 liter
  • Hondenbelasting, alleen voor de 1e hond
  • Grafrecht, alleen onderhoudsrecht
  • Onroerende zaakbelasting (woningtarief), alleen bij een WOZ-waarde lager dan € 300.000,-

Soms is het ook mogelijk om de legeskosten voor een identiteitskaart terug te vragen.

Bijzonderheden

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan kan het zijn dat u het aankomende jaar geen aanvraag meer hoeft te doen. U heeft ons bij de 1e aanvraag toestemming gegeven om uw gegevens voortaan te laten toetsen door het Inlichtingenbureau. Komt u volgens dit bureau opnieuw in aanmerking voor kwijtschelding, dan ziet u dit meteen terug op uw aanslag.

Uitgelicht