Gemeentelijke belasting betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen in 1 keer betalen of in termijnen. Wat u moet betalen staat op de jaarlijkse aanslag. We versturen de aanslag elk jaar vanaf februari. 

Wat zijn de betaalmogelijkheden?

Er zijn 2 manieren waarop u de gemeentelijke belastingen kunt betalen:

  1. Door het bedrag in 1x over te maken op rekeningnummer: NL50 BNGH 0285 0359 91. Vermeld daarbij het betalingskenmerk/aanslagnummer (16 cijfers). Dit staat op uw aanslag.
  2. Via automatische incasso, u betaalt dan in 8 termijnen. U kunt ons machtigen voor een automatische incasso. Automatische incasso is mogelijk tot een bedrag van € 5.000,00. Wijzigt uw rekeningnummer of verandert er iets aan uw situatie? Wijzig dan ook de machtiging voor de automatische incasso.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen (DigiD)

Kan ik het bedrag ook in termijnen betalen? 

Ja, dat kan. U betaalt dan in 8 gelijke termijnen de gemeentelijke belasting via een automatische incasso.

Ik kan de belasting niet betalen. Wat nu?

U kunt vragen of u de belasting niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. Of u dit krijgt hangt af van uw vermogen, inkomen, uitgaven en uw persoonlijke situatie. Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen/heffingen:

  • Rioolheffing, alleen tarief tot 300 m3
  • Hondenbelasting, alleen voor de 1e hond
  • Onroerende zaakbelasting (woningtarief), alleen bij een eigen woning (zonder overwaarde)

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan kan het zijn dat u het aankomende jaar geen aanvraag meer hoeft te doen. U heeft ons bij de 1e aanvraag toestemming gegeven om uw gegevens voortaan te laten toetsen door het Inlichtingenbureau. Komt u volgens dit bureau opnieuw in aanmerking voor kwijtschelding, dan ziet u dit meteen terug op uw aanslag.

Kwijtschelding aanvragen

Soms is het ook mogelijk om de legeskosten voor een identiteitskaart terug te vragen.

Ik kan het termijnbedrag niet betalen. Wat nu?

Kan het termijnbedrag niet worden geïncasseerd of wordt het bedrag teruggestort, dan sturen wij u hierover een brief. Gebeurt dit 2 keer, dan vervalt de machtiging en moet u het bedrag direct in zijn geheel betalen.

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen op dit moment niet kunt betalen, bijvoorbeeld als gevolg van een financiële tegenvaller. Dan kunt u misschien een betalingsregeling aanvragen. Aan de hand van uw aanvraag beoordelen wij of u in aanmerking hiervoor komt.

Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen (DigiD)

Lukt het online niet? Neem dan gerust contact met ons op.